Kristinaskolans lärmiljöer

På Kristinaskolan är vårt självklara mål att alla elever kan delta i undervisningen fullt ut. Vi erbjuder en lärmiljö som är tillgänglig för våra elever både visuellt, ljudmässigt och fysiskt men också pedagogiskt och socialt. 

God visuell miljö

På Kristinaskolan har vi särskilt tänkt på den visuella miljön, då undervisningen sker på svenskt teckenspråk som är ett visuellt språk. Till exempel är väggarna målade i ljusa och lugna färger. Vi har bra belysning och eleverna sitter alltid så att alla kan se varandra i klassrummet. 

God ljudmiljö 

Vi har utformat våra rum och möbler i skolan för att få en bra ljudmiljö. Vi har avancerad hörteknisk utrustning som vi använder vid undervisning på talat språk. Vår hörteknik är utformad efter arbetssätt, behov och önskemål. 

Digitalt lärande

På Kristinaskolan ser vi it-teknik och digital kompetens som en viktig tillgång i undervisningen för både elever och lärare.

Elever från förskoleklass till årskurs 4 har var sin lärplatta, med pedagogiska program som nyttjas i undervisningen. Elever i år 5-10 har istället var sin bärbar dator som är anpassad för skolundervisning. Vi har tillgång till anpassade programvaror och appar som vi använder i undervisningen.

Alla klassrum på Kristinaskolan är utrustade med en interaktiv tavla, vilket gör det möjligt att visualisera undervisningen och att alla tillsammans kan ta del av det som visas.

Skolans it-pedagog ger stöd till både elever och personal. Vi håller oss
uppdaterade när det gäller digitalt lärande, gällande både teknik och pedagogik.

Utvecklar ständigt våra lärmiljöer

Med stöd av tillgänglighetsmodellen arbetar vi ständigt med att utvärdera och utveckla våra lärmiljöer för att ge våra elever de bästa förutsättningarna i sitt lärande och utveckling. 

Publicerat fredag 3 juni 2022