Lämna förslag på nytt läromedel

På SPSM:s avdelning för läromedel och fortbildning gör vi läromedel för elever med funktionsnedsättning. Vi tar gärna emot dina förslag till vilka nya läromedel som skulle behövas. Du kan också skicka in idéer och manusutkast till oss.

Vi går igenom alla förslag, men om det blir ett nytt läromedel av just ditt är svårt att säga på förhand. Förutom att vi gör läromedel själva har vi också kontakt med de olika läromedelsförlagen, och kan föra vidare tips till dem. 

Använd formuläret här nedanför för att skicka in ditt förslag. Skriv inte in uppgifter som kan kopplas till en viss individ, exempelvis en elev.

Om du inte hör av oss och undrar vad som hänt med ditt förslag kan du alltid höra av dig med e-post till adressen spsm@spsm.se.

Tack för hjälpen!

Förslag på nytt läromedel

Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med ändamålet som det beskrivs till formuläret och i enlighet med Information om behandling av personuppgifter som finns att läsa längst ner på denna sida. *

Information om behandling av personuppgifter

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) behöver spara och behandla personuppgifter om dig som du lämnat i formuläret. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig om vi behöver ställa frågor kring ett läromedel.

Vi har fått dina uppgifter från dig när du fyllde i formuläret Förslag på nytt läromedel. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas. Ett återkallande gäller framåt i tiden och påverkar inte behandlingar som gjordes före samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas till dess att du meddelar att du inte vill att vi skall kontakta dig angående läromedelsfrågor eller 5 år från det att blanketten undertecknades.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inom Läromedelsavdelningen i SPSM.

Personuppgiftsansvarig är Specialpedagogiska skolmyndigheten med adressbox 1100, 871 29 Härnösand, organisationsnummer 202100-5745 och e-postadress spsm@spsm.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadress spsm@spsm.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@spsm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Publicerat 2024-02-01