Bliss

Bliss är ett symbolspråk som används av elever som är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Grunden består av ett antal grafiska element som sätts samman och bildar symboler.

Nya ord och begrepp kan skapas genom att symbolerna kombineras med varandra. Språket har en egen grammatik som till sin uppbyggnad liknar andra språk. De grammatiska funktionerna är viktiga och ger eleven möjlighet att kunna utrycka sig nyanserat i hela meningar.

Bliss är ett språk med en stor vokabulär. Idag finns cirka 6000 symboler. I webbtjänsten kan användaren tillverka egna blisskartor, skriva ut standardkartor, skapa nya symboler, använda den inbyggda grammatikfunktionen och skriva med symboler i ordbehandlaren.

Gå vidare till Bliss Online

Publicerat 2024-02-01