Produktion av tillgängliga läromedel med punktskrift

SPSM tillgängliggör och bearbetar förlagsutgivna läromedel för att ge punktskriftsläsande elever tillgång till tillgängliga läromedel. Det ger eleven möjlighet att vara delaktig i undervisningen och därmed kunna nå målen för sin utbildning. SPSM producerar också laborativa material som kompletterar undervisningen.

Tillgängliga läromedel produceras som tryckt punktskrift eller i digitala format (e-bok i HTML eller Textview) för läsning på dator med punktskriftsskärm. De digitala formaten går också att använda med förstoringshjälpmedel för elever med synnedsättning. Bilder och grafiskt material i läromedlen får bildbeskrivningar eller produceras som taktila svällpappersbilder. Tryckta svällpappersbilder finns i separata bilagor till både tryckt punktskrift och till de digitala formaten.

Läsning med tryckt punktskrift

Punktskriftsböcker kan tryckas på två olika sätt. För den ovana punktskriftsläsaren är punktskriften tryckt med dubbelt radavstånd. Det kallas för glesskrift. För den vana läsaren är punktskriften tryckt med enkelt radavstånd, så kallad tätskrift. En bok kan tryckas enkelsidigt eller dubbelsidigt.

Läsning med dator

För att läsa en e-bok från SPSM används dator med de tillhörande hjälpmedlen skärmläsningsprogram och punktskriftsskärm.

Teknisk tillgänglighet

SPSM digitaliserar förlagsutgivna läromedel så att de blir tillgängliga för punktskriftsläsare på olika digitala enheter. Digitaliseringen görs genom att innehållet, läromedlets texter och bilder, märks upp med det digitala märkspråket EPUB3. Den digitaliserade EPUB-versionen av läromedlet ligger också till grund för produktionen av de övriga formaten. Med format menas den slutliga produkten som eleven använder för läsning. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar tillsammans med skärmläsningsprogram och punktskriftsskärm.

Köpa läromedel

De läromedel som är tillgängliggjorda och pedagogiskt bearbetade för elever med synnedsättning eller blindhet finns att köpa i vår webbutik. Här kan du söka efter läromedel som finns som e-bok eller med tryckt punktskrift. Till vissa läromedel medföljer taktila bilder. Enstaka eller paket med taktila bilder finns att köpa inom olika ämnesområden. Läromedel tar upp till tre veckor att trycka och distribuera.

Låna läromedel

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, lånar ut Specialpedagogiska skolmyndighetens digitala läromedel. Då ingår inte taktila svällpappersbilder.

Ansökan om ny produktion av läromedel

Saknas ett läromedel kan du ansöka om att SPSM ska producera det. Det tar då sex till tio månader att framställa så att det blir tekniskt tillgängligt och pedagogiskt bearbetat. En ansökningsblankett finns i vår webbutik.

Läs mer om möjligheten att få ett nytt bearbetat läromedel producerat.

Läs mer om punktskrift.

Så här går det till när läromedlet bearbetas för punktskriftsläsning.

 1. Från skolan kommer en ansökan som beskriver vilket läromedel som skolan vill få anpassat och hur, i vilket format, eleven vill läsa det. Ansökan anger också om eleven vill ha taktila bilder eller inte.
 2. SPSM tar ställning till om ansökan ska beviljas.
 3. Läromedlet märks upp digitalt med märkspråket EPUB3. Uppmärkningen görs av externa producenter.
 4. Efter uppmärkningen sker en pedagogisk bearbetning. Läromedel för punktskriftsläsande elever behöver ha en layout som är linjär och logiskt strukturerad. Alla grafiska element som bilder, bilduppgifter, ikoner, tabeller och matematiska uppställningar, bearbetas för att bli begripliga för någon som inte ser. Bilder får en bildbeskrivning eller anpassas genom att omarbetas till en taktil svällpappersbild. Bearbetningen ändrar emellertid inte bokens svårighetsnivå utan handlar enbart om att den punktskriftsläsande eleven ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Målet är att eleven ska få ett läromedel som den kan arbeta självständigt med.
 5. En ny version av läromedlet skapas som inkluderar alla pedagogiska anpassningar och bearbetningar.
 6. I det sista skedet konverteras läromedlet till ett slutformat. SPSM producerar följande format för elever med synnedsättning eller blindhet:
  Tryckt punktskrift
  e-bok i Textview-format
  e-bok i HTML-format
 7. Det tar sex till tio månader att framställa ett bearbetat förlagsutgivet läromedel.

Publicerat 2024-01-17