Estetisk verksamhet

Här hittar du våra lektionstips och annan inspiration inom estetisk verksamhet. För dig som jobbar inom den anpassade grundskolan.

Undervisning inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska ge eleverna förutsättning att utveckla:

  • Förmågan att skapa och reflektera över bilder
  • Förmågan att skapa musik
  • Förmågan att formge och framställa slöjdföremål i olika material

Du kan läsa mer om kursplanen för estetisk verksamhet på Skolverkets webbplats.

Publicerat 2023-10-16