Två bilder som ska illustrera estetisk verksamhet. Bilden till vänster visar en elev som ritar en bil på en surfplatta. Bilden till höger visar två elever och en lärare som dansar med sjalar.

Estetisk verksamhet

Här hittar du våra lektionstips och annan inspiration inom estetisk verksamhet.

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • skapa genom bild, musik och slöjd,
  • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Du kan läsa mer om kursplanen för estetisk verksamhet på Skolverkets webbplats.

Publicerat onsdag 7 oktober 2020