Två bilder som visar upp ämnesområdet Verklighetsuppfattning. Bilden till vänster visar en elev som räknar med hjälp av pussel och annat redskap. Bilden till höger visar några händer som känner på en växt.

Verklighetsuppfattning

Här hittar du våra lektionstips och annan inspiration inom verklighetsuppfattning, för dig som jobbar inom grundsärskolan. 

Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla.

  • förmåga att använda kunskaper om natur och människa i frågor som rör miljö och hälsa
  • förmåga att använda och reflektera över tekniska lösningar i vardagen, och
  • förmåga att använda matematik för att lösa praktiska uppgifter i vardagen

Du kan läsa mer om kursplanen för verklighetsuppfattning på Skolverkets webbplats.

Publicerat torsdag 28 april 2022