Kommunikation

Här hittar du våra lektionstips och annan inspiration inom kommunikation, för dig som jobbar inom den anpassade grundskolan. 

Undervisning i ämnesområdet kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. 

  • Förmåga att uttrycka sig och kommunicera i olika sammanhang.
  • Förmåga att tolka olika texter och andra former av kommunikation. 
  • Förmåga att söka information från olika källor

Du kan läsa mer om kursplanen för kommunikation på Skolverkets webbplats.

Publicerat 2023-10-16