Två bilder som visar ämnesområdet Kommunikation på olika sätt. Bilden till vänster visar en hand som pekar mot en text och en teckning. Bilden till höger visar ett samtal mellan en medarbetare och en elev.

Kommunikation

Här hittar du våra lektionstips och annan inspiration inom kommunikation.

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • samspela med andra,
  • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  • söka information från olika källor, och
  • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Du kan läsa mer om kursplanen för kommunikation på Skolverkets webbplats.

Publicerat tisdag 6 oktober 2020