Hitta läromedel

Hitta läromedel är en söktjänst som presenterar vilka läromedel från olika förlag som passar i olika specialpedagogiska sammanhang.

Redaktionen som jobbar med Hitta läromedel består av pedagoger, specialpedagoger och rådgivare med expertkompetens inom olika ämnes- och funktionsnedsättningsområden.

Alla läromedel som passar för tjänsten beskrivs och kategoriseras utifrån ämne, skolform, medietyp samt egenskaper som hjälper till att göra läromedlet tillgängligt.

Gå till Hitta läromedel

Publicerat 2024-02-01