Pictogram

Bilder kan användas för att kommunicera och tydliggöra information i olika sammanhang. I Specialpedagogiska skolmyndighetens webbtjänst Pictogram.se finns möjlighet att ladda ner Pictogram för att använda i till exempel kommunikationskartor och olika typer av scheman.

Pictogram är ett visuellt språk där varje bild står för ett ord eller ett begrepp. Bilderna är svartvita och tanken är att de ska vara lätta att avläsa även i en detaljrik miljö.

I webbtjänsten Pictogram.se får du tillgång till cirka 2 500 bilder. Bildbasen uppdateras med nya bilder två gånger om året. I webbtjänsten finns också verktyg för att skapa scheman, kommunikationskartor, instruktioner med mera.

Gå till webbtjänsten Pictogram.se

Publicerat 2024-01-31