Motorik

Här hittar du våra lektionstips och annan inspiration inom motorik, för dig som jobbar inom den anpassade grundskolan.

Undervisning inom ämnesområdet motorik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla.

  • Förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och förflytta sig i vatten
  • Förmåga att genomföra aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse under olika förhållanden, och
  • Förmåga att reflektera över rörelse och hälsa och hantera risker och nödsituationer

Du kan läsa mer om kursplanen för motorik på Skolverkets webbplats.

Publicerat 2023-10-16