En lärare visar bilder för elever

Tydliggörande pedagogik

Vid planeringen av undervisningen för barn, unga och vuxna med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver pedagogen väga in hur den ska anpassas i förhållande till individens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.

Det gäller ledning och stimulans och arbetet med extra anpassningar, för att samtliga barn, elever och studerande ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Meningsfull, hanterbar och begriplig lärmiljö

Många barn, unga och vuxna kan ha behov av det som kallas tydliggörande pedagogik där de behöver få svar på dessa frågor:

  • Var ska jag vara?
  • Vem ska jag vara med?
  • Vad ska jag göra?
  • Hur ska jag göra?
  • När?
  • Hur länge?
  • Vad händer?
  • Vad händer sedan?

Skolans och förskolans uppdrag är att skapa en lärmiljö där individen upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Det kan vara ett personligt och visuellt dagsschema eller veckoschema som gör personen delaktig och kan känna trygghet i vad som ska hända under dagen. Tydliggörande pedagogik kan du läsa mer om i skolverkets skrift Stödinsatser i utbildningen. Vikten av ett flexibelt organiserande kan du läsa mer om i Vi är inte bra på barn som Oscar ‒ hur kan vi bli det?

Publicerat tisdag 25 februari 2020