Kompetensutveckling

Stödmaterial och studiepaket

Vi har flera olika webbaserade stödmaterial och studiepaket för dig som är verksam i skolan och förskolan.

Sedan den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser i skollagen för betygssättning. Flera stödmaterial och studiepaket togs fram innan ändringarna och innehåller därför en del äldre begrepp, som till exempel kunskapskrav och kravnivåer. Du kan läsa om aktuella regeländringar på Skolverkets webbplats.

Ta del av våra stödmaterial och studiepaket

Publicerat 2024-04-02