Stödmaterial och studiepaket

Specialpedagogiska skolmyndigheten har flera olika webbaserade stödmaterial som ger stöd i yrkesutövningen till dig som är verksam i skolan och förskolan.  

Från den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser i skollagen för betygssättning. Flera stödmaterial och studiepaket togs fram innan ändringarna och innehåller därför en del äldre begrepp, som till exempel kunskapskrav och kravnivåer. Du kan läsa om aktuella regeländringar på Skolverkets webbplats

Publicerat torsdag 21 september 2023