Föreläsningar om dövblindhet

Här kan du ta del av föreläsningar inom området medfödd dövblindhet och kombinerad syn och hörselnedsättning, förvärvad dövblindhet.

Föreläsningar från tidigare webbinarium i samverkan mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb, och MoGård. 

Språkande för personer med medfödd dövblindhet - hur kan man se på språk?

En föreläsning om dövblindhet med Ingrid Axelhed, specialpedagog på Mo Gård.

Språkande för personer med medfödd dövblindhet - Hur kan man få syn på språkandet?

En föreläsning med Monika Estenberger, pedagog från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. 

Språkande för personer med medfödd dövblindhet - Språkande i tid och rum

En föreläsning av Caroline Lindström, specialpedagog på Mo Gård och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Relaterad information


Föreläsningar hos andra organisationer


Publicerat tisdag 20 juni 2023