Kompetensutveckling

Blindhet och synnedsättning i skola och förskola – webbinarium om forskningsöversikt

Forskningsöversikten Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning lanserades av SPSM i maj 2022. Här kan du se webbinariet i efterhand. 

Om forskningsöversikten

Forskningsöversikten vänder sig till förskollärare, lärare och skolledare som möter barn och elever med synnedsättning. Den innehåller 78 artiklar som sammanfattar:

 • Pedagogiska arbetssätt i olika ämnen – vilka strategier behövs för att målgruppen ska få förutsättningar att lyckas?
 • Sociala aspekter och den fysiska miljön – hur skapar vi en trygg miljö där eleverna känner sig delaktiga? 
 • Organisering och resursbehov – vad krävs för att verksamheten ska lyckas? 

Se webbinariet

Webbinariet innehåller en presentation av SPSM:s forskningsöversikt Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning, samt panelsamtal med forskare, lärare och intresseorganisation.

SPSM presenterade även ett nytt statsbidrag som skolor och förskolor tidigare kunnat söka för att utveckla verksamheten för barn och elever med synnedsättning eller blindhet.

Medverkande

 • Karin Fröding, projektledare och utredare på Analys- och utvecklingsenheten på SPSM.
 • Eva Andersson, biträdande projektledare och utredare på Analys- och utvecklingsenheten på SPSM.
 • Åsa Karlberg, utredare Statsbidragsenheten, SPSM.

Paneldeltagare

 • Mattias Winsa, ledamot i riksstyrelsen för organisationen Unga med synnedsättning.
 • Stefan Folkesson, lärare på NTI-gymnasiet i Skövde.
 • Liv Berit Augestad, professor, filosofie doktor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
 • Kim de Verdier, psykolog och filosofie doktor, lektor, Stockholms universitet samt SPSM.
 • Anders Sennerö, rådgivare, Resurscenter Syn, SPSM.

Moderator

Johan Östman, forskningschef Kunskapsutveckling, SPSM.

Presentationen från webbinariet (PDF-dokument, 1 MB)

Skola och förskola för barn och elever med blindhet eller synnedsättning - vad säger forskningen?

Webbinarium: lanseringen för den systematiska forskningsöversikten Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning. Sändes tisdagen den 31 maj 2022. Inspelningen är 59 minuter lång och har valbar undertext.

Publicerat 2024-06-03