Inspelade kurser och webbinarier

Här publicerar vi tidigare sända webbinarier. Du kan även se inspelningar från våra frukost- och lunchseminarier, samt föreläsningar med mera från våra konferenser och mässor.

Främja närvaro- del av webbinarium den 26 april 2023

Inspelningen är en av tre kortare föreläsningar från ett webbinarium som sändes den 26 april 2023. Susanne Berneklint från Riksförbundet Attention berättar om rapporten Vägen tillbaka - från skolfrånvaro till skolnärvaro. Inspelningen är knappt 18 minuter lång och har valbar undertext.

Främja närvaro - del av webbinarium den 26 april 2023

Inspelningen är en av tre kortare föreläsningar från ett webbinarium som sändes den 26 april 2023. Sara Johansson, närvarosamordnare i Olofströms kommun berättar om hur kommunen arbetar systematiskt för att främja skolnärvaro. Inspelningen är cirka 19 minuter lång och har valbar undertext.

Främja närvaro - del av webbinarium den 26 april 2023

Inspelningen är en av tre kortare föreläsningar från ett webbinarium som sändes den 26 april 2023. Christin Apel på Sveriges kommuner och regioner berättar om hur SKR stödjer sina medlemmar i frågor om att främja skolnärvaro. Inspelningen är knappt 15 minuter lång och har valbar undertext.

Studiepaket NPF

Under detta webbinarium får du veta mer om det nya Studiepaket NPF som lanserades 2023. Ta del av studiepaketets upplägg och praktiska tips kring hur studiepaketet kan användas. Filmen är 34 minuter lång och har valbar undertext.

Att utveckla samverkan och ett systematiskt arbete för att främja närvaro 

Lunchseminarium med valbar undertext. Inspelningen är ca 1 timma lång. Medverkar gör Anders Roxström, utbildningschef i Vaxholms kommun. Även Bjuvs kommun medverkar med Aila Nelsson, skolkurator, Anna Lindman, biträdande rektor, Helena Gunnarsson, familjebehandlare och Angelica Burevik, specialpedagog. Värd för seminariet är Helene Fägerblad, rådgivare på SPSM. Även Camilla Axelsson, också rådgivare på SPSM, deltar på slutet för att ge information om det stöd SPSM erbjuder.

Specialpedagogikens dag 2022

Inspelning av Specialpedagogikens dag 2022. Inspelningen är 2 timmar och 17 minuter lång och har valbar undertext. Inspelningen innehåller fyra föreläsningar och är kapitelindelad. Klicka på ikonen för kapitelindelning för att hoppa fram eller tillbaka mellan kapitlen.

Att främja svenskt teckenspråk i förskolan - Lina Jerpö

Lina Jerpö, samordnare tvåspråkighet på Specialpedagogiska skolmyndigheten pratar om grunderna i svenskt teckenspråk och språkutveckling i svenskt teckenspråk. Speltid cirka 42 minuter. Filmen har valbar textning.

Utveckling av skolans stöd- och elevhälsoarbete ut ett inkluderingsperspektiv

Digital konferens från den 10 december 2021. Under konferensen föreläser representanter från skolverksamheter och forskare från Sverige och Island på temat systematiskt elevhälsoarbete och inkludering. Speltid: 2 timmar och 15 minuter. Valbar undertext finns.

Att främja svenskt teckenspråk i förskolan - förskolan Lärkan

Emma Löfgren Helander och Emelie Persson berättar om sina erfarenheter av att främja svenskt teckenspråk på förskolan Lärkan. Speltid cirka 35 minuter. Filmen har valbar textning.

Utveckla skolans elevhälsoarbete

Webbinariet sändes onsdagen den 20 januari 2021. Sarah Neuman och Erica Sjöberg, rådgivare på SPSM, föreläser om hur verksamheter kan utveckla sitt elevhälsoarbete med hjälp av stödmaterial elevhälsa. Camilla Hallström, rådgivare på SPSM, är moderator.   

Publicerat måndag 4 september 2023