Kompetensutveckling

SPSM på Bokmässan 2024

I år finns SPSM på Skolgården, som är ett samarbete mellan alla skolmyndigheter. I montern kommer det att finnas representanter från alla myndigheter och en scen där vi kommer att hålla gemensamma och enskilda seminarier. Besök vår monter C04:32 och delta i våra seminarier på Bokmässan i Göteborg den 26–29 september.

Bilden visar texten Skolgården och skolmyndigheternas logotyper.

Vad är Skolgården?

Skolgården är ett samarbete mellan Sveriges skolmyndigheter, där vi samlas för att diskutera, inspirera och sprida kunskap samt forskningsresultat. På Bokmässan kommer du att hitta följande myndigheter i montern: Sameskolstyrelsen, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Gemensamt för skolmyndigheterna är att bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Välkommen att besöka Sveriges fem skolmyndigheter på Skolgården, vår gemensamma mötesplats där vi lyfter aktuella frågor, resultat och reflektioner från våra respektive verksamheter.

Några av SPSMs områden som kommer vara representerade under Bokmässan

Läs- och skrivsvårigheter 

Vi på SPSM ger stöd till dig som arbetar i skolan och som möter barn och elever med läs- och skrivsvårigheter. Med god läs- och skrivträning samt rätt anpassningar kan generella läs- och skrivsvårigheter tränas bort. Personer med dyslexi kan träna upp läs-och skrivförmågan, men funktionsnedsättningen dyslexi går inte att träna bort. En pedagogisk läs- och skrivutredning ger en god grund för att kunna ge rätt stöd. Välkommen till Skolgården på Bokmässan så berättar vi mer.

Inkluderande skolledarskap

En inkluderande utbildning är en mänsklig rättighet och en central uppgift för skolan. När den senaste skollagen togs fram förtydligades rättighetsperspektivet och lagen anpassades till konventionerna om mänskliga rättigheter. Skolledare, särskilt rektorer, har det yttersta ansvaret för utbildningens och den pedagogiska verksamhetens kvalitet. Välkommen till Skolgården på Bokmässan för samtal kring inkluderande skolledarskap. 

Tillgängliga läromedel för en tillgänglig undervisning

SPSM har i uppdrag att informera om tillgängliga läromedel. Det gör vi genom söktjänsten Hitta läromedel. På Skolgården på Bokmässan får du en inblick och har möjlighet att ställa frågor till våra rådgivare om tjänsten.

Under hösten 2024 lanserar vi en reviderad version av vårt stödmaterial för tillgänglig utbildning. Välkommen till Skolgården på Bokmässan så får du veta mycket mer.

Programpunkt på Förskolescenen

Torsdagen den 26/9 klockan 11.30-11.55 samtalar vi på förskolescenen på Bokmässan. En likvärdig och tillgänglig förskola- var börjar vi? är rubriken på samtalet. Detaljer publiceras inom kort. Läs hela programmet till årets förskolescen på Bokmässans webbplats

Sidan uppdateras kontinuerligt

Publicerat 2024-06-12