Aktuellt om forskning

Här presenterar vi nyheter och aktualiteter. Vi bevakar främst svensk forskning, som är publicerad i expertgranskade vetenskapliga tidskrifter, så kallad peer review.

Nyheter om forskning

Skolforskningsinstitutet och Skolverket publicerar regelbundet rapporter och forskningssammanställningar om skolforskning. Här länkar vi till de senaste publicerade.

Att lära demokrati - Skolforskningsinstitutet 2022-12-09

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande - Skolforskningsinstitutet 2022-11-02

Skapa trygghet för lärande - Skolverket 2022

Frågor och svar om forskning

Publicerat tisdag 4 juli 2023