Kompetensutveckling

Inspiration – Lika värde

Lika värde är en källa för både inspiration och fördjupning i specialpedagogiska frågor. Den finns i tre olika format och inriktningar.

Tidningen Lika värde

Med tidningen vill vi inspirera förskolor och skolor att utveckla en tillgänglig lärmiljö. Artiklarna berättar om personer och verksamheter som på olika sätt fått stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt arbete. Vi lyfter också fram aktuell forskning inom eller med anknytning till det specialpedagogiska området.

Alla nummer av tidningen Lika värde

Podden Lika värde

I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

Alla avsnitt av podden Lika värde

Vodden Lika värde

I Vodden Lika värde, en podd i videoformat, diskuterar vi olika frågor och teman som har koppling till likvärdig utbildning för elever i specialskolan. Voddarna är tolkade till talad svenska eller svenskt teckenspråk och har valbara svenska undertexter.

Alla avsnitt av vodden Lika värde

Publicerat 2024-01-25