Fritidshemmet ur olika forskares perspektiv

Specialpedagogiska skolmyndigheten har, i samarbete med forskare, tagit fram tre nya skrifter som beskriver olika forskningsperspektiv inom området fritidshem. 

Allt sedan fritidshemmet fick sin egen läroplan 2016 har begrepp som undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd blivit ledord inom fritidshemmets verksamhet. Begrepp som delaktighet och inkludering behöver diskuteras av fritidshemslärare och andra som arbetar i fritidshemmet. För att du som är verksam i fritidshemmet bättre ska förstå och stödja barn och elever i behov av stöd lyfter vi flera perspektiv i våra skrifter.

Målgrupperna för de tre skrifterna är rektorer, fritidslärare, lärare, specialpedagoger, speciallärare och elevassistenter. 

Tre olika perspektiv

Vi ser att det finns behov av forskningsbaserad kunskap om fritidshemspedagogik utifrån flera olika perspektiv. Den ena skriften lyfter inkluderande fritidshemspedagogik. Den andra skriften lyfter delaktighetsperspektivet i fritidshemmets miljö. Den tredje lyfter fritidshemslärarnas erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet.

Skrifterna belyser olika perspektiv och det är därför bra att läsa alla tre skrifter och diskutera dem i arbetslaget. Det kan skapa förståelse för hur ni i arbetslaget kan ge rätt stödinsatser till elever på fritids.

Läs mer om Specialpedagogiska skolmyndighetens roll som forskningsspridare.

Forskarintervjuer

Ta del av våra forskarintervjuer med de forskare som står bakom de tre skrifterna.

Ladda ner och läs forskningsskrifterna från webbutiken

Lanseringsseminarium 2 december klockan 10.00

Fredagen den 2 december klockan 10.00-11.00 sände vi ett digitalt seminarium om de tre forskningsskrifterna. De tre forskarna deltar och även rådgivare från SPSM. Se inspelningen från webbinariet här 

Publicerat tisdag 4 juli 2023