Kompetensutveckling

Främja skolnärvaro

Här kan du se inspelade seminarier och webbinarier på temat främja skolnärvaro och problematisk skolfrånvaro.

Lärmiljöns betydelse för att främja närvaro - 19 oktober 2023

Inspelat webbinarium från den 19 oktober 2023. Inspelningen är 1 timma och 18 minuter lång och har valbar undertext. Malin Brunzell och Annika Ortqvist från Säffle kommun beskriver hur de arbetar med att skapa goda lärmiljöer för att främja skolnärvaro. Sändningen fortsätter med ett panelsamtal med Therese Lundberg från Stadsmissionens skolstiftelse och Tobias Forsell, forskare och rådgivare på SPSM. Samtalet leds av Helene Fägerblad, talesperson på SPSM. Övriga medverkande från SPSM är Helene Lundin och Camilla Widén, båda rådgivare.  

Främja närvaro- del av webbinarium den 26 april 2023

Inspelningen är en av tre kortare föreläsningar från ett webbinarium som sändes den 26 april 2023. Susanne Berneklint från Riksförbundet Attention berättar om rapporten Vägen tillbaka - från skolfrånvaro till skolnärvaro. Inspelningen är knappt 18 minuter lång och har valbar undertext.

Främja närvaro - del av webbinarium den 26 april 2023

Inspelningen är en av tre kortare föreläsningar från ett webbinarium som sändes den 26 april 2023. Sara Johansson, närvarosamordnare i Olofströms kommun berättar om hur kommunen arbetar systematiskt för att främja skolnärvaro. Inspelningen är cirka 19 minuter lång och har valbar undertext.

Främja närvaro - del av webbinarium den 26 april 2023

Inspelningen är en av tre kortare föreläsningar från ett webbinarium som sändes den 26 april 2023. Christin Apel på Sveriges kommuner och regioner berättar om hur SKR stödjer sina medlemmar i frågor om att främja skolnärvaro. Inspelningen är knappt 15 minuter lång och har valbar undertext.

Att utveckla samverkan och ett systematiskt arbete för att främja närvaro

Lunchseminarium med valbar undertext. Inspelningen är ca 1 timma lång. Medverkar gör Anders Roxström, utbildningschef i Vaxholms kommun. Även Bjuvs kommun medverkar med Aila Nelsson, skolkurator, Anna Lindman, biträdande rektor, Helena Gunnarsson, familjebehandlare och Angelica Burevik, specialpedagog. Värd för seminariet är Helene Fägerblad, rådgivare på SPSM. Även Camilla Axelsson, också rådgivare på SPSM, deltar på slutet för att ge information om det stöd SPSM erbjuder.

Publicerat 2023-11-28