Kompetensutveckling

Matematikbiennalen 2024

Matematikbiennalen äger rum vartannat år och 2024 är det Örebro universitet som är värd för evenemanget den 21-22 mars. SPSM finns på plats med en monter och har tre programpunkter.

Årets tema är Tillsammans kan vi mer! och väntas locka mellan 2000 och 3000 matematikintresserade pedagoger, skolledare, forskare och studenter till årets värd Örebro universitet. Anmäl dig på Matematikbiennalens webbplats.

Du träffar oss i monter L11, hoppas vi ses! 

SPSMs programpunkter under Matematikbiennalen 


Svårigheter i matematik – för vem? Vilket stöd kan SPSM ge? 

Tid och plats: Torsdag 21 mars klockan 13.00-13.45 i Hörsal L1

I föreläsningen presenteras det stöd som SPSM kan erbjuda lärare som möter elever som av olika anledningar kämpar med matematiken. Med utgångspunkt i Stödmaterial Matematiksvårigheter guidar rådgivare från SPSM deltagarna i såväl effektiva insatser och aktuell forskning som läromedel, rådgivning och vilka statliga medel det finns att söka.

Föreläsare:

Jessica Borglund, specialpedagog med komplettering läs- och skrivutredning, dyslexi, behandlingsmetoder, samt matematik för speciallärare.

Heléne Slivka, rådgivare på SPSM och är matematiklärare och specialpedagog i grunden med lång erfarenhet av undervisning av elever med särskilda undervisningsbehov i matematik, främst i åk F-6.


Att stödja elever med språkstörning i matematikundervisningen

Tid och plats: Torsdag 21 mars klockan 15.10-15.55 i Hörsal L1

Matematik är ett språkintensivt ämne med flera språkliga nivåer att förhålla sig till, vilket kan medföra att elever med språkstörning får problem. Åhörarna får en kort introduktion till vad språkstörning är samt vilka språkkrav som finns i ämnet matematik. Föreläsarna redogör även för hur man kan anpassa matematikundervisningen för att minimera hindren som språket utgör och arbeta språkutvecklande.

Föreläsare:

Sofia Nyman, rådgivare på SPSM och i grunden lärare i matematik och specialpedagog med många års erfarenhet av arbete med elever med språkstörning.

Jessica Borglund, specialpedagog med komplettering läs- och skrivutredning, dyslexi, behandlingsmetoder, samt matematik för speciallärare.


Matematiksvårigheter – Hur kan vi lära av elevernas erfarenheter?

Tid och plats: Fredag 22 mars 10.15-11.00 i sal F139

En workshop där vi i gruppdialoger delar reflektioner och erfarenheter utifrån filmklipp där elever i högstadie- och gymnasieåldern berättar om sina egenupplevda matematiksvårigheter. Elevernas berättelser ser olika ut och genom att lyssna in, får vi en ökad förståelse kring de utmaningar elever möter i undervisning, inlärning och vardagsliv.

Workshopledare:

Katarina Ekelund och Carina Albertsson, båda rådgivare på SPSM och matematiklärare och specialpedagoger i grunden med lång erfarenhet av både grundskola och gymnasium.

Publicerat 2024-03-18