Illustration av fem barn och två vuxna som ligger ner på eller vid en rund matta

Start

Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial för förskolan.

Det här stödmaterialet vänder sig till dig som arbetar i förskolan, som pedagog, rektor eller specialpedagog. Här finns material för kollegialt lärande om ämnen som är relevanta för alla som arbetar med barn.

Här finns också planeringsstöd för rektorn och samtalsledaren, som tillsammans möjliggör, genomför och följer upp fortbildningen som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan.

Presentationsfilm
Publicerat onsdag 26 juni 2019