Start

Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial för förskolan.

Det här stödmaterialet vänder sig till dig som arbetar i förskolan, som pedagog, förskolechef eller specialpedagog. Här finns material för kollegialt lärande om ämnen som är relevanta för alla som arbetar med barn.

Här finns också planeringsstöd för förskolechefen och samtalsledaren, som tillsammans möjliggör, genomför och följer upp fortbildningen som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan.

Presentationsfilm

Presentationsfilm om Specialpedagogiska skolmyndighetens Stödmaterial förskola. Filmen är 02.41 minuter.
Publicerat fredag 10 februari 2017 Granskat måndag 18 februari 2019