Komplement till föreläsningen

Anteckningar från den tvådelade föreläsningen

Hur blir barnet en lekare? Genom att bli lekt med.

Intersubjektivitet, primär och sekundär.

Se initiativ, ta initiativ.

I leken är barnet kompetent, för leken är barnets värld.

Lekformer:

 • Lek med den egna kroppen
 • Lek med föremål
 • Leka tillsammans, börjar med imitation
 • Låtsaslek
 • Undersökning av relationella kvaliteter

Lekstyrka:

 • Lekbarhet: skapa positiv kontakt med andra barn
 • Lekandets koder och signaler: kunna ge och läsa av leksignaler
 • Lekandets transformationer: kunna förvandla, engagera sig i låtsaslek, ta en roll, och så vidare
 • Lekandet förhandlingar: kunna ta hänsyn till andras lekidéer, kunna förhandla om lekens innehåll, roller och transformationer
 • Lekandets hållbarhet: hålla leken flytande trots avbrott, ha "lekdriv"
 • Lekens formbarhet: kunna leka på olika sätt

Lekandets mönster och klimat

Lekmiljöer

Vuxnas roller

Vuxnas ansvar

När barn har svårt att komma in i leken

Innan det blir lek

 • Att ha trygga relationer
 • Att bli lekt med – att vara betydelsefull
 • Att uppleva intersubjektivitet – att lekupplevelsen delas
 • Att ha tillräckliga lekerfarenheter
 • Att kunna ladda andra och annat med ny betydelse
 • Att kunna utforska – omvandla

Leksamtal och lekstrategier

Frågor att använda vid samtal med barn om lek:

 • Var leker du helst?
 • Finns det någon plats där du aldrig leker?
 • Finns det någon plats där du skulle vilja leka, men inte har prövat ännu?
 • Vad leker du mest?
 • Finns det någon lek du skulle vilja pröva?
 • Med vem eller vilka leker du oftast?
 • Finns det någon som du aldrig leker med?
 • Vem är din bästa kompis?

Strategier som barn kan använda för att komma in i lek:

 • Ta reda på vad barnen gör i leken
 • Gå in i lekområdet med respekt
 • Ge ett bidrag som utvecklar leken
 • Skapa en variation på pågående lek
Publicerat onsdag 30 november 2016 Granskat torsdag 19 januari 2017