Strategiträff

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Med den rika kompetens som finns hos pedagoger och ledning i förskolan kan de här orden bli verklighet för alla barn, men det förutsätter ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Nu är det dags för er att lägga upp era strategier för fortsatt utveckling.

Frågor att reflektera kring

  • Hur har den gemensamma fortbildningen utifrån Stödmaterial förskola fungerat?
  • På vilka sätt är er verksamhet trygg, rolig och lärorik idag? Hitta tio riktigt bra exempel!
  • I vilka situationer i förskolan uttrycker barnen ett välbefinnande?
  • Det finns troligtvis områden där ni känner att ni behöver utveckla er verksamhet, vilka?
  • Vilka nya rutiner är lämpliga att införa hos er?
Publicerat onsdag 26 juni 2019