Strategiträff

Förskolan ska vara en plats där barn får stimulans och stöd i att utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

Med den rika kompetens som finns hos pedagoger och ledning i förskolan kan de här orden bli verklighet för alla barn, men det förutsätter ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Nu är det dags för er att lägga upp era strategier för fortsatt utveckling.

Frågor att reflektera kring

  • Hur har den här gemensamma fortbildningen fungerat?
  • På vilka sätt är er verksamhet trygg, rolig och lärorik idag? Hitta tio riktigt bra exempel.
  • I vilka situationer i förskolan uttrycker barnen ett välbefinnande?
  • Det finns troligtvis områden där ni känner att ni behöver utveckla er verksamhet, vilka?
  • Vilka nya rutiner är lämpliga att införa hos er?
Publicerat måndag 19 september 2016 Granskat torsdag 5 oktober 2017