Om materialet

Stödmaterialet för förskolan är producerat av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017. Det är framtaget för att användas som ett kostnadsfritt stöd för fortbildning. I de fall där innehållet består av bidrag som är producerade utanför myndigheten är tillstånd för denna användning avtalad med respektive upphovsman.

Frågor om materialet besvaras av Aya Stehager, aya.stehager@spsm.se

Publicerat onsdag 10 juli 2019