Om materialet

Stödmaterialet för förskolan är producerat av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017. Det är framtaget för att användas som ett kostnadsfritt stöd för fortbildning. I de fall där innehållet består av bidrag som är producerade utanför myndigheten är tillstånd för denna användning avtalad med respektive upphovsman.

Frågor om materialet besvaras av Aya Stehager, aya.stehager@spsm.se

Upphovsmän till de filmade föreläsningarna är respektive föreläsare: Malin Broberg och Margareta Öhman. Producent av samtliga filmer är MBVB Kommunikation AB.

Upphovsmän till bilderna är Johnny Dyrander, Sven Nordqvist och Henry Svahn.

Upphovsmän till webbsidornas texter är projektgruppen, som bestod av Inger Anell, Ulla-Britt Lihagen, Elke Mackel-Karlsson och Aya Stehager. Även Johan Östman, Margareta Öhman och Gunilla Lindqvist har bidragit med texter.

Referensgruppen bestod av Fredrik Tomasson, Christina Näs, Therese Brunnström, Mona Tafvelin, Marika Hebbe och Anneli Dahlberg, plus verksamma förskollärare, förskolechefer och specialpedagoger.

Styrgruppen bestod av Agneta Nylander-Widz, Ann-Sofi Pihlgren, Ronnie Pettersson och Johan Östman.

Publicerat måndag 9 januari 2017 Granskat måndag 13 februari 2017