Stödmaterial elevhälsa

Illustration av ett hjärta uppbyggt av ord, så som

Välkommen till Stödmaterial elevhälsa

Stödmaterial elevhälsa erbjuder skolor stöd att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Materialet vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan som tvärprofessionellt team. Det kan användas tillsammans med lärare, övrig skolpersonal och andra som är intresserade av att utveckla elevhälsoarbete på skol- och huvudmannanivå.

Stödmaterial elevhälsa består av en nätbaserad kurs, handledning med reflektionsunderlag och publikationer som är framtagna utifrån samverkan med forskare. De olika delarna kan användas fristående eller i valfri ordning.

Gå vidare till Introduktion