Stödmaterial elevhälsa

Illustration av ett hjärta uppbyggt av ord, så som

Välkommen till Stödmaterial elevhälsa

Stödmaterial elevhälsa erbjuder skolor stöd att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Materialet vänder sig i första hand till rektor som ledare för verksamhetens elevhälsoarbete tillsammans med elevhälsan som tvärprofessionellt team. Det kan även användas tillsammans med lärare, övrig personal och andra som är intresserade av att utveckla elevhälsoarbete på skol- och huvudmannanivå.

Gå vidare till Introduktion