Pedagogisk planering

När du planerar, genomför och följer upp undervisningen underlättar det att ha en pedagogisk planering där kursplanens syfte och centrala innehåll skrivs med.

För att lära dig mer om hur du kan göra en pedagogisk planering med en eller flera kursplaner, ta del av filmer från studiepaket dubbla läroplaner och studiepaket ämnesområden. 

Ta del av filmen Från styrdokument till klassrum i Studiepaket ämnesområden.

Ta del av filmen Om pedagogisk planering för dubbla läroplaner i Studiepaketet dubbla läroplaner

I Studiepaket ämnesområden kan du läsa mer om planeringsmodellen som presenteras i filmen Från styrdokument till klassrum – pedagogisk planering för ämnesområden.

Mall för pedagogisk planering (PDF-dokument, 108 kB). Planeringsmodellen finns här som mall att ladda ner och använda fritt.

Den individuella utvecklingsplanen och omdömen

De underlag som läraren samlat in används när läraren skriver omdöme utifrån betyg- eller bedömningskriterier som finns i kursplanerna. Enligt skollagen ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha utvecklingssamtal om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling minst en gång per termin. I samband med utvecklingssamtalet ska läraren göra en skriftlig individuell utvecklingsplan där det framgår hur elevens kunskaper har utvecklats i förhållande till betyg- eller bedömningskriterierna. I utvecklingsplanen ska det även finnas en sammanfattning av vilka insatser som behövs för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som gäller. Omdöme skrivs tillsammans med den skriftliga individuella utvecklingsplanen en gång per läsår i årskurs 1–5. Omdöme skrivs även i andra årskurser om det inte sätts några betyg. 

Du kan läsa mer om bedömning i Studiepaket ämnesområden, Moment 2 Bedömning och betygssättning i grundsärskolan

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

I studiepaket ämnesområden kan du läsa mer om hur du kan organisera arbetet utifrån de allmänna råden för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Bedömning och betygssättning i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och i komvux som särskild utbildning

Material om bedömning från Skolverket

Ta del av skolverkets material kring bedömning.

Publicerat torsdag 2 mars 2023