Skolhuvudmannens ansvar runt elevens kommunikation och kunskapsutveckling

Att arbeta systematiskt runt en elevs kommunikativa utveckling hela skolan. Det ger nya erfarenheter och kunskaper och gynnar även andra elevers utveckling och lärande. 

Bilden Skolhuvudmannens ansvar (PDF-dokument, 25 kB) visar i korthet på skolhuvudmannens ansvar runt elevens kommunikation och kunskapsutveckling.

Checklista för skolhuvudmannens ansvar runt kommunikation och kunskapsutveckling 

Här finner ni reflektionsfrågor. De handlar om elevens kommunikation och kunskapsutveckling. Använd gärna frågorna vid planering för den enskilda eleven.

  • På vilket sätt arbetar skolan runt elevens kommunikation? Både nu och utifrån ett livsperspektiv?
  • På vilket sätt samverkar skolan med olika samverkanspartner? Exempelvis runt elevens kommunikation och kunskapsutveckling?
  • På vilket sätt tar skolan ansvar för personalens utbildning och fortbildning? Exempelvis runt elevens kommunikation och kunskapsutveckling? Användning av förskrivna hjälpmedel? 
  • På vilket sätt kan eleven påverka utformandet av AKK och digitala verktyg?
  • På vilket sätt tar skolhuvudmannen ansvar för att lärare och elevassistent har gemensam tid för planering? Tid för utvärdering av undervisningen?
Publicerat fredag 17 november 2023