Digitala verktyg som stöd för självständighet

Enligt läroplanerna för anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola, är skolans uppdrag bland annat att stimulera eleverna att inhämta och utveckla kunskap och värden. Undervisningen ska främja elevernas allsidiga utveckling och förbereda dem för att leva och verka i samhället.

En viktig del i detta är att eleverna får möjlighet att utveckla sin självständighet.

Många elever i anpassad grund- och gymnasieskola behöver stöd i sin vardag för att kunna förstå tid, göra val eller uttrycka sin åsikt. Genom att använda digitala verktyg, som till exempel en surfplatta, pratknapp eller en digital kommunikationstavla kan eleven träna sig i detta. 

Det finns i dag en uppsjö av digitala verktyg och vad som är bra för just din elev måste ni prova er fram till tillsammans med eleven. Som lärare kan du få stöd i detta av till exempel habiliteringen och specialpedagog eller speciallärare på skolan. Många kommuner har också centralt elevstöd med olika kompetenser som specialpedagoger, logopeder eller IT-pedagoger. Från och med juli 2023 stärks elevhälsans arbete med bland annat krav på tillgång till specialpedagog eller speciallärare för elevhälsans specialpedagogiska insatser.

Både kommuner och regioner styrs av upphandlingar. För skolans del innebär det ofta ett basutbud av digitala verktyg, till exempel datorer och eller surfplattor. För elever med en funktionsnedsättning kan det många gånger behövas lösningar som inte erbjuds i standardutbudet. En dator måste kanske kunna styras på alternativa sätt, programvara för bildstöd kanske måste köpas in med mera. Det kan finnas en risk för att läraren känner sig hänvisad till det som redan finns på skolan eller i den upphandlade IT-leverantörens utbud. Men det måste naturligtvis i första hand vara elevens behov som styr val av digitala verktyg så långt det är möjligt. Här är det viktigt att skolan har en dialog med habilitering, leverantör och kommunens IT-avdelning för att få till lösningar som passar eleven.

Publicerat fredag 17 november 2023