Vikten av support

Utrustning och programvara riktad till elever med en funktionsnedsättning ingår inte alltid i den standarduppsättning man har i en kommun eller på en skola. Det är därför inte säkert att de lokala teknikerna tidigare har haft anledning att sätta sig in i funktioner, inställningar och systemkrav. De har kanske inte heller fått uppdraget att jobba med support av digitala hjälpmedel. 

Det är viktigt att ha en dialog mellan pedagoger och tekniker inför införandet av ett nytt verktyg. 

Om det finns en tydlig plan för vad man vill att verktyget ska kunna göra för eleven är det enklare för teknikerna att göra de rätta inställningarna och ge rätt support.

Här är några frågeställningar ni kan behöva ta ställning till:

  • Har vi gjort en plan för vilket verktyg som vi ska använda och vad det är tänkt att göra för eleven?
  • Vem har ansvaret för installation och support?
  • Var kan den lokale teknikern få den information hen behöver? 
  • Vilka andra aktörer; habilitering, leverantör, skoldatatek kan stötta om något krånglar eller frågor uppstår?

Vikten av support (PDF-dokument, 100 kB)

Publicerat torsdag 16 februari 2023