Bilden visar en surfplatta med bildstöd.

Stödfrågor för AKK-appar

Nedan följer en lista på frågor som kan vara bra att fundera kring.

 • Finns det en bildbas i appen? 
 • Finns möjlighet att lägga in egna bilder och text? 
 • Kan man spela in eget tal? 
 • Hur lätt är det att skapa kommunikationskartor? 
 • Hur lätt är det att använda kartorna? 
 • Hur många nivåer och rutor är möjliga att skapa? 
 • Finns det möjlighet att spara anpassningar, arbeta i dator och skriva ut? 
 • Finns det möjlighet att dela skapat material till annan enhet? 
 • Använder appen ett fast kärnordförråd? 
 • Vilket material behöver jag komplettera appen med för att det ska fungera för eleven i alla olika situationer? Till exempel samtalskartor, lösa bilder eller föremål.

Elevens egna kommunikationshjälpmedel

 • Har eleven ett eget förskrivet kommunikationshjälpmedel?
 • Har jag tagit del av habiliteringens rekommendationer?
 • Hur fungerar detta verktyg tillsammans med det som vi använder i skolan?
 • Vem ansvarar för uppdateringar och support?
 • Var kan du hitta mer stöd kring hjälpmedlet?
 • När utvärderas vi verktyget tillsammans med habiliteringen? Hur gör vi det? Hur ofta?

Var finns svaren?

Om du inte har svar på frågorna ovan så kan du diskutera med rektorn på din skola, ditt arbetslag eller fortsätta läsa det här studiepaketet. Här försöker vi svara på så många av frågorna som möjligt. För att arbetet med AKK ska bli till så stor nytta som möjligt för eleven är det viktigt att fundera kring dessa frågor.

Publicerat torsdag 16 februari 2023