Ett barn och en vuxen person tittar på en surfplatta tillsammans.

Moment 2 - Planera för digitala verktyg och AKK i undervisningen

I det här momentet får du lära dig om förutsättningarna för att använda digitala verktyg i undervisningen. 

Med digitala verktyg kan du anpassa elevens studiesituation. Att använda digitala verktyg är inte en lösning i sig. För att få en god effekt av ett digitalt verktyg inom AKK-området behöver skolan utgå från elevens behov och förutsättningar.  

Mål

Målet med momentet är att ge kunskap om:

  • hur elevens behov styr valet av digitala verktyg. 
  • vilka förutsättningar som skolan behöver vid införandet av ett nytt digitalt verktyg.

Tidsåtgång

Tidsåtgång cirka 1 timme och 15 minuter.

Rättigheter

Enligt skollagen har elever med en funktionsnedsättning rätt till ett sådant stöd att konsekvenserna av funktionsnedsättningen motverkas.

Elever med intellektuell funktionsnedsättning ska precis som andra elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Den ska främja allsidiga kontakter, social gemenskap samt ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Eleven har rätt till stöd för att kunna uttrycka sin mening och åsikt. Stödet ska vara anpassat efter elevens funktionsnedsättning och ålder.

Exempel: I skolans uppdrag ingår att ge stöd för att eleven ska nå målen för undervisningen. Att använda digitala verktyg är ett sätt att arbeta för att göra det möjligt.

Skolan behöver därför hitta verktyg för att främja och underlätta för elevernas lärande och kommunikation. I ditt klassrum handlar det om att hitta de verktyg som fungerar bäst för eleven, lära dig använda verktygen och planera för hur verktygen ska användas med eleven. Du behöver också utvärdera om det fungerade som du hade tänkt eller om du behöver ändra något.

Förhållningssätt

För att stödja elever med IF att utveckla sin kommunikation och kunskap behöver skolan utgå från ett förhållningssätt där fokus är på en kommunikativ lärmiljö. Ta del av texten En kommunikativ lärmiljö. 

Film - Översikt om digitala verktyg och AKK

I den här filmen berättar vi om barns lagstadgade rätt till kommunikation, kopplat till digitala verktyg. 

En översikt om digitala verktyg och AKK 

Rätten till kommunikation stöds i Barnkonventionen och i Funktionsrättskonventionen. I denna film visar vi hur man kan stödja den rätten genom att använda digitala verktyg. Filmen är 4 minuter lång. För att ta del av en syntolkad version av filmen, klicka på fliken Syntolkad.

Rätten till kommunikation stöds i Barnkonventionen och i Funktionsrättskonventionen. Vi försöker visa hur man kan stödja den rätten genom att använda digitala verktyg. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 4 minuter och 11 sekunder.

Rätten till kommunikation stöds i Barnkonventionen och i Funktionsrättskonventionen. Vi försöker visa hur man kan stödja den rätten genom att använda digitala verktyg. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 4 minuter och 11 sekunder.

Rätten till kommunikation stöds i Barnkonventionen och i Funktionsrättskonventionen. Vi försöker visa hur man kan stödja den rätten genom att använda digitala verktyg. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 4 minuter och 11 sekunder.

Kommunicera med digitala verktyg 

För att få hjälp att kommunicera finns olika former av digitala verktyg. De senaste årens teknikutveckling innebär också att det finns möjligheter att kommunicera på olika sätt – med text, bild, film och ljud, bildstöd, tecken som stöd eller teckenspråk. Ta del av Stödfrågor för AKK-appar, för att reflektera över val av AKK-appar och kommunikationshjälpmedel. 

Film - Digitala verktyg och AKK, kommunikationsverktyg för delaktighet

I den här filmen visar vi några olika sätt som man kan använda kommunikationsverktyg på. Vi får se hur man med hjälp av en programvara för kommunikation kan ställa en fråga genom att peka på olika bilder på en pekskärm. Vi visar också hur man kan berätta en saga för en grupp elever genom att projicera bilder på en interaktiv skärm samtidigt som man berättar. Du får även se hur elever kan få en roll i berättelsen genom att använda talknappar med olika meddelanden.

Kommunikationsverktyg för delaktighet

I den här filmen visar vi några olika sätt som man kan använda kommunikationsverktyg på. Speltid: 4 minuter. För att ta del av en syntolkad version av filmen, klicka på fliken Syntolkad.

I den här filmen visar vi några olika sätt som man kan använda kommunikationsverktyg på. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 4 minuter och 18 sekunder.

I den här filmen visar vi några olika sätt som man kan använda kommunikationsverktyg på. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 4 minuter och 18 sekunder.

I den här filmen visar vi några olika sätt som man kan använda kommunikationsverktyg på. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 4 minuter och 18 sekunder.

Olika styrsätt och anpassningar

Det finns många olika styrsätt som kan användas för att styra exempelvis en dator eller surfplatta. Några exempel är ögonstyrning, röststyrning eller kontaktstyrning. Även tangentbord och mus kan vara utformade på olika sätt. Tangenterna kan vara extra stora, ha olika färger eller vara ett tangentbord på skärmen. Möss kan vara olika stora, anpassade för höger eller vänster hand eller vara utformade med en synlig kula överst - så kallad rullboll. Olika styrsätt används för att göra det möjligt att använda en dator utifrån allas personliga förutsättningar. Hur kan er elev navigera i verktyget? Läs mer på sidan Välja digitala verktyg - stödfrågor.

Film - Digitala verktyg och AKK, alternativa sätt att styra dator och surfplatta

I filmen får du ta del av exempel på alternativa sätt att styra dator och surfplatta. Ett exempel är hur röststyrning kan användas för att skriva, eller ge kommandon. Filmen visar också exempel på hur tryckknappar kan användas för att navigera.

Alternativa sätt att styra dator och surfplatta

I filmen får du ta del av exempel på alternativa sätt att styra dator och surfplatta. Speltid: 4 minuter och 48 sekunder. För att ta del av en syntolkad version av filmen, klicka på fliken Syntolkad.

I filmen får du ta del av exempel på alternativa sätt att styra dator och surfplatta. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 4 minuter och 48 sekunder.

I filmen får du ta del av exempel på alternativa sätt att styra dator och surfplatta. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 4 minuter och 48 sekunder.

I filmen får du ta del av exempel på alternativa sätt att styra dator och surfplatta. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 4 minuter och 48 sekunder.

Film - Ögonstyrd dator i vardagen

I den här filmen visar vi hur man kan styra sina digitala verktyg på andra sätt än med mus och pekskärm. Du får se exempel på hur man styr med rösten och på så kallad kontaktstyrning.

Ögonstyrd dator i vardagen

I filmen nedan får du möta Maja som använder en ögonstyrd dator för att kommunicera. Speltid: 3 minuter och 44 sekunder.

I filmen nedan får du möta Maja som använder en ögonstyrd dator för att kommunicera. Speltid: 3 minuter och 44 sekunder.

Hitta läromedel

SPSM har en tjänst som heter Hitta läromedel. Där kan du se vilka läromedel som är lämpliga att styra på alternativa sätt.

Exempel på styrsätt

Region Örebro läns webbplats kan du läsa om olika styrsätt.

Många av verktygen har egna inställningar som du kan göra för att underlätta för eleven. Det kan vara att låsa den på rätt app, förstora texten, ändra bakgrundsfärg eller minska tryckkänsligheten. En del av de större företagen har också egna guider på webben som kan underlätta och stötta när du vill göra vanliga anpassningar. Om eleven har ett specifikt AKK hjälpmedel kan ofta produktutgivaren hjälpa till med vanliga frågor. Läs texten Hur kan jag anpassa utformningen av det digitala verktyget så att det passar min elev?

Film - Digitala verktyg och AKK, att göra anpassningar

Filmen ger en översikt som vill visa att man genom inställningar i appar och operativsystem kan göra många digitala verktyg tillgängliga för de flesta elever vi arbetar med. Detaljer om hur man gör finns i respektive manual. 

Att göra anpassningar

I filmen får du ta del av en översikt över inställningar och anpassningar som kan göra många digitala verktyg tillgängliga för de flesta elever vi arbetar med. Speltid: 6 minuter. För att ta del av en syntolkad version av filmen, klicka på fliken Syntolkad.

I filmen får du ta del av en översikt över inställningar och anpassningar som kan göra många digitala verktyg tillgängliga för de flesta elever vi arbetar med. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 6 minuter.

I filmen får du ta del av en översikt över inställningar och anpassningar som kan göra många digitala verktyg tillgängliga för de flesta elever vi arbetar med. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 6 minuter.

I filmen får du ta del av en översikt över inställningar och anpassningar som kan göra många digitala verktyg tillgängliga för de flesta elever vi arbetar med. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 6 minuter.

Att välja rätt verktyg

Digitala verktyg ger bäst resultat när det ingår som en naturlig del i undervisningen. En förutsättning för framgång i användningen av digitala verktyg är att hitta och anpassa de verktyg som fungerar för eleven. Skolan behöver ta reda på hur eleven tycker om att lära sig och på vilket sätt hen bäst tar till sig information. Detta kan göras i dialog med eleven, vårdnadshavare, rektor och elevhälsa. Det är också viktigt att skolan har dialog med habilitering kring elevens AKK-verktyg. För att arbetet med digitala verktyg ska bli framgångsrikt och få goda förutsättningar behöver det vara väl planerat. Det finns ett antal frågor skolan behöver ställa sig, både som organisation och som pedagog.

Börja med att läsa texten Att välja rätt verktyg. Här är en lista med övergripande frågor som är bra att fundera över innan man väljer verktyg.

Vikten av support

För att ett digitalt verktyg ska fungera stabilt och pålitligt behöver skolhuvudmannen eller den lokala skolan ha tillgång till kompetent teknikstöd och support. Läs om Vikten av support.

Digital delaktighet - Intervju med Stefan Johansson

Läs intervjun om digital delaktighet med Stefan Johansson, forskare och teknologie doktor och knuten till fakultet vid KTH. Han berättar bland annat om vad som är viktigt att du som lärare tänker på utifrån kognitiv tillgänglighet när du väljer en programvara eller app till en elev med intellektuell funktionsnedsättning.

Reflektionsfrågor

  • Hur fungerar inköp och support av digitala verktyg på skolan?
  • Vilka utmaningar ser ni?
  • Vad skulle kunna förbättras för att skapa bättre förutsättningar i ert arbete med den digitala lärmiljön?

Vill du veta mer?

Publicerat torsdag 16 februari 2023