Bilden visar en lärare som pratar med klassen och pekar på bildstöd på en skärm.

Moment 3 - Använda digitala verktyg och AKK i undervisningen

I det här momentet får du lära dig hur du kan använda digitala verktyg och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i undervisningen. Du får ta del av hur olika skolor arbetar med digitala verktyg och AKK.

Mål

Målet med momentet är att ge kunskap om: 

  • hur du arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt
  • hur du är en språklig modell för eleven
  • hur digitala verktyg kan stödja elevens kommunikation och självständighet. 

Tidsåtgång

Tidsåtgång cirka 1 timme.

Rättigheter

Skolan ska se till att alla elever har möjlighet att uttrycka sina åsikter i alla frågor som eleven själv och ta hänsyn till dessa åsikter.

Eleven har rätt till stöd för att kunna uttrycka sin mening och åsikt. Stödet ska vara anpassat efter elevens funktionsnedsättning och ålder. Personalen i skolan behöver också få tillgång till utbildning för att kunna ge detta stöd på bästa sätt. 

Skolan ska se till att det finns forum där eleverna kan komma till tals och ge varje barn en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Alla elever ska få ha inflytande över sin utbildning och få bidra med erfarenheter i skolans kvalitetsarbete. De ska också få information i frågor som rör dem på ett sätt som de kan ta till sig. Elever med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga och inkluderade i både skola och samhälle och ges lika möjligheter som andra barn.

Ett exempel kan vara att arbeta med att göra aktiva val av rastaktivitet, att eleverna med hjälp av en samtalsmatta eller digitala verktyg får vara med och tycka till om sin lärmiljö och att utvärdera sin undervisning. Det är också viktigt att träna eleverna i att använda verktygen och att göra det så tidigt som möjligt.

Barnrättsarbete med elever

Att stödja elevens kommunikationsutveckling med hjälp av digitala verktyg

Läs texten Att stödja elevens kommunikationsutveckling med hjälp av digitala verktyg. Den tar upp vikten av att förstå orsak och verkan, responsiv kommunikationsstil, språkutvecklande arbetssätt och om att vara en språklig modell. 

Film - Alternativ och kompletterande kommunikation i anpassade gymnasieskolans lärmiljö

Se nedanstående filmer från Sundsta-Älvkullegymnasiets individuella program. 

Del 1. Rundvandring. Filmen visar hur lärmiljöerna kan göras mer tillgängliga för elever på individuella programmet, till exempel med digitala verktyg som fungerar med ögonstyrning. Vi besöker motorikrum, klassrum och kafeteria på Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Del 2. Intervju. I filmen berättar kommunikationspedagog Jessica Eriksson mer om hur Sundsta-Älvkullegymnasiet arbetar med AKK i lärmiljöerna. Hon beskriver hur AKK kan främja elevernas kommunikation och utveckling och vad som har varit framgångsrikt i skolans arbetssätt.

Alternativ och kompletterande kommunikation i anpassade gymnasieskolans lärmiljö. Del 1: Rundvandring

Filmen visar hur lärmiljöerna kan göras mer tillgängliga för elever på individuella programmet, till exempel med digitala verktyg som fungerar med ögonstyrning. Speltid 15 minuter. För att ta del av en syntolkad version av filmen, klicka på fliken Syntolkad.

Filmen visar hur lärmiljöerna kan göras mer tillgängliga för elever på individuella programmet, till exempel med digitala verktyg som fungerar med ögonstyrning. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 15 minuter.

I filmen används begreppet gymnasiesärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad gymnasieskola. 

Filmen visar hur lärmiljöerna kan göras mer tillgängliga för elever på individuella programmet, till exempel med digitala verktyg som fungerar med ögonstyrning. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 15 minuter.

I filmen används begreppet gymnasiesärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad gymnasieskola. 

Filmen visar hur lärmiljöerna kan göras mer tillgängliga för elever på individuella programmet, till exempel med digitala verktyg som fungerar med ögonstyrning. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 15 minuter.

I filmen används begreppet gymnasiesärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad gymnasieskola. 

Alternativ och kompletterande kommunikation i anpassade gymnasieskolans lärmiljö. Del 2: Intervju

I filmen berättar kommunikationspedagog Jessica Eriksson mer om hur Sundsta-Älvkullegymnasiet arbetar med AKK i lärmiljöerna. Speltid: 6 minuter.

I filmen berättar kommunikationspedagog Jessica Eriksson mer om hur Sundsta-Älvkullegymnasiet arbetar med AKK i lärmiljöerna. Filmen är undertextad och teckenspråkstolkad. Speltid: 6 minuter och 18 sekunder.

I filmen används begreppet gymnasiesärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad gymnasieskola. 

I filmen berättar kommunikationspedagog Jessica Eriksson mer om hur Sundsta-Älvkullegymnasiet arbetar med AKK i lärmiljöerna. Filmen är undertextad och teckenspråkstolkad. Speltid: 6 minuter och 18 sekunder.

I filmen används begreppet gymnasiesärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad gymnasieskola. 

Intervju med logoped Kristina Rex, del två

Läs Intervju del 2 med logoped Kristina Rex. Intervjun är uppdelad i tre delar och hittas i moment 1, 3, 4.

Film - Digitala verktyg och AKK i undervisningen

Se filmen från Rosenlundsskolans anpassade grundskola. Speciallärare och klasslärare Helen Olsson berättar tillsammans med elevassistenten Sofie Pihl hur de arbetar med digitala verktyg som stöd i undervisningen och i AKK.

Digitala verktyg och AKK i undervisningen

Speciallärare och klasslärare Helen Larsson berättar tillsammans med elevassistenten Sofie Pihl hur Rosenlundsskolans grundsärskola arbetar med digitala verktyg som stöd i undervisningen och i AKK. Speltid 10 minuter och 43 sekunder. För att ta del av en syntolkad version av filmen, klicka på fliken Syntolkad.

Speciallärare och klasslärare Helen Larsson berättar tillsammans med elevassistenten Sofie Pihl hur Rosenlundsskolans anpassade grundskola arbetar med digitala verktyg som stöd i undervisningen och i AKK. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 10 minuter och 43 sekunder. 

Speciallärare och klasslärare Helen Larsson berättar tillsammans med elevassistenten Sofie Pihl hur Rosenlundsskolans anpassade grundskola arbetar med digitala verktyg som stöd i undervisningen och i AKK. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 10 minuter och 43 sekunder. 

Speciallärare och klasslärare Helen Larsson berättar tillsammans med elevassistenten Sofie Pihl hur Rosenlundsskolans anpassade grundskola arbetar med digitala verktyg som stöd i undervisningen och i AKK. Filmen är undertextad, teckenspråkstolkad och syntolkad. Speltid: 10 minuter och 43 sekunder. 

Podd - Digitala verktyg och AKK för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Här kan du läsa och lyssna på ett sammanfattande samtal om digitala verktyg och AKK. I podden får du möta Louise Kjellson, logoped i Kumla kommun som arbetar inom anpassad grundskola och Henrik Hildemar, IKT-pedagog på Mo Gård som har både anpassad gymnasieskola, daglig verksamhet och boende för elever med intellektuell funktionsnedsättning i sin verksamhet. 

Lyssna på avsnitt 87 av podden Lika värde: Digitala verktyg och AKK för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Digitala verktyg som stöd för självständighet

Läs texten Digitala verktyg som stöd för självständighet.

DigiJag

DigiJag är en ”skol- och livsplattform” utvecklad av Riksförbundet FUB, Mora folkhögskola, Begripsam och Axess Lab. Plattformen stöttar användarna i deras självständighet. Läs om DigiJag på digijag.se.

Reflektionsfrågor

  • När använder eleverna i klassen digitala verktyg för att kommunicera?
  • Vilka personer kommunicerar eleverna med? 
  • På vilka ytterligare sätt kan ni använda digitala verktyg för att utveckla den kommunikativa lärmiljön?

Vill du veta mer

Publicerat måndag 12 juni 2023