Frågor att ställa i arbetslaget

För att kunna göra en så allsidig bedömning som möjligt kan det vara bra att göra det tillsammans med en annan lärare, med ämneslärare och tillsammans i hela arbetslaget. Då kan lärare lära av varandra och få syn på de förmågor och kunskaper som bara syns i vissa sammanhang eller med vissa personer.

De kollegiala samtalen kan fungera som stöd för den enskilde läraren som då kan göra en mer allsidig bedömning. Som utgångspunkt för dessa samtal kan man till exempel fråga sig: 

  • Vad vet vi om elevens kunnande och undervisningens innehåll?
  • Vad förväntade vi oss att eleven skulle kunna? 
  • Vad förväntade vi oss att undervisningen skulle möjliggöra för kunskapsutveckling? 
  • Vad har vi fått reda på om elevens kunnande genom våra observationer och med hjälp av till exempel de bedömningsstöd som finns? 
  • Vad har vi fått reda på om undervisningens upplägg, innehåll och möjligheter? 
  • Vad har vi inte fått reda på? 
  • Vad behöver vi veta mer om? 

När vi ställt oss frågorna, kan vi göra en analys och fundera över hur vi kan utveckla undervisningen så att eleverna får möjlighet att utvecklas längre.

Något som underlättar för arbetslaget kan vara gemensamma dokument som alltid finns till hands i en molntjänst eller på en gemensam server. Där kan olika personer också hämta stöd i hur lektionen ser ut och vad eleverna arbetar med vid just det här tillfället. Den gemensamma dokumentationen fungerar sedan som underlag för utvecklande samtal i arbetslaget.

Publicerat torsdag 9 februari 2023