Att planera för bedömning

För att du som lärare ska kunna göra en allsidig bedömning av elevernas kunskaper när du skriver omdöme eller sätter betyg, behöver du redan när du planerar tänka in vilka typer av bedömning du kommer att använda.

Det är viktigt att göra bedömningar kontinuerligt under terminen och att dokumentera regelbundet. Du kan använda många olika typer av bedömningsunderlag till exempel en skriven text, en film som eleven gjort över sitt eget arbete, en ljudinspelning eller något som eleven framställt i bild, slöjd eller estetisk verksamhet. 

Du behöver planera in när bedömningstillfällena ska äga rum, vad du ska titta på vid varje tillfälle och hur du ska göra återkoppling till eleven. Du behöver också fundera över vilket stöd eleven behöver och vilken typ av material du ska samla in.

När du arbetar med elever med intellektuell funktionsnedsättning är det bra att använda flera olika verktyg när du samlar in underlag för att göra en bedömning. Ett exempel är att dokumentera ett boksamtal. Det kan göras genom att ta ett foto på boken och på det samtalsstöd som du och eleven använde under samtalet, tillsammans med dina noteringar. Ett annat exempel är att filma för att dokumentera en lärprocess, det kan eleven själv vara delaktig i.

Tänk också på vad eleven är intresserad av och hur hen lär sig bäst så att du kan anpassa undervisningen till det. Planering och genomförande av undervisning ska givetvis utgå från elevernas kunskaper inom det aktuella området, men det är även viktigt att planera för hur dessa kunskaper kan komma till uttryck och utvecklas i hela elevgruppen. Vi behöver därför också tänka in situationer där eleverna kan lära tillsammans.

Publicerat torsdag 9 februari 2023