Begrepp

Begreppen AKK och tydliggörande pedagogik blandas ibland ihop. Du får därför ta del av vilka definitioner det här studiepaketet utgår ifrån.

AKK betyder Alternativ och Kompletterande Kommunikation och syftar till att erbjuda kommunikativt stöd för att skapa förutsättningar för lärande och delaktighet.

Exempel på AKK är:

 • kroppsspråk, ljud, mimik, signaler, gester 
 • tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK 
 • konkreta föremål 
 • bilder och symboler
 • bokstäver, skrift
 • talande hjälpmedel.

AKK kan erbjudas med flera olika kommunikationssätt samtidigt på grund av att de kompletterar varandra. Det kallas multimodal kommunikation. Det kan till exempel handla om att förtydliga det man pratar om både genom tal, tecken och bild med skrift. 

Tydliggörande pedagogik kan innebära att lärmiljön blir begriplig för eleven. Genom att använda bilder får eleven ett kognitivt stöd. Bilderna kan användas för uppmärkning av lokaler eller stödja elevens tidsuppfattning genom scheman.

Exempel på tydliggörande pedagogik kan vara att erbjuda svar på frågor som:

 • Vad ska jag göra?
 • Varför ska jag göra det?
 • Var ska jag vara?
 • Vem ska jag vara med?
 • Hur ska jag göra?
 • Hur mycket ska jag göra?
 • När ska jag göra det?
 • Hur länge ska jag göra det?
 • Vad händer sedan?

Kognitivt stöd är allt som gör det lättare att förstå, planera, komma ihåg och organisera vardagen. Stödet finns i många former och kan bestå av bilder, text, pictogram eller ljud. Det kan också vara anpassningar av den fysiska miljön genom att till exempel minska onödiga intryck.

Sammanfattning

Ett visuellt schema med tider uppskrivna, bredvid tiderna sitter lappar med bilder som visualiserar; Samling, Svenska, Rast, Svenska, Lunch och Rast.

Ett bildschema som sitter på tavlan i klassrummet är ett exempel på tydliggörande pedagogik som kan fungera som kognitivt stöd för eleven. När en bild används för att stödja kommunikation är det AKK.

Publicerat torsdag 16 februari 2023