Ett barn och en vuxen person tittar på en surfplatta tillsammans.

Rektorsspåret moment 2 - Planera för digitala verktyg och AKK i undervisningen

I det här momentet får du lära dig om förutsättningarna för att använda digitala verktyg i undervisningen.

Mål

Målet med momentet är att ge kunskap om:

  • hur elevens behov styr valet av digitala verktyg. 
  • vilka förutsättningar som skolan behöver vid införandet av ett nytt digitalt verktyg.

Tidsåtgång

Tidsåtgång cirka 15 minuter.

Förutsättningar för att skapa en digital lärmiljö

Med digitala verktyg kan du även anpassa elevens studiesituation. Att bara använda digitala verktyg är inte en lösning i sig. För att få en god effekt av ett digitalt verktyg inom AKK-området behöver skolan utgå från eleven. Man behöver se individens behov och förutsättningar.  

Kognitiv tillgänglighet

En annan viktig förutsättning är en kognitivt tillgänglig lärmiljö där alla elever kan vara digitalt delaktiga. Ta del av intervjun om kognitiv tillgänglighet och digital delaktighet för elever med intellektuell funktionsnedsättning med Stefan Johansson, forskare och teknologie doktor vid KTH.

Reflektionsfrågor

  • Hur fungerar inköp och support av digitala verktyg på skolan?
  • Vilka utmaningar ser du?
  • Vad skulle kunna förbättras för att skapa bättre förutsättningar i skolans arbete med den digitala lärmiljön?
  • Hur kan du som rektor arbeta för och främja ett långsiktigt digitalt lärande och utveckling för elever med intellektuell funktionsnedsättning?

Gå vidare till Rektorsspåret moment 3 - Använda digitala verktyg och AKK i undervisningen

Publicerat torsdag 9 februari 2023