Välja digitala verktyg - stödfrågor

Digitala verktyg har särskilt stor betydelse för personer i behov av AKK. För vissa kan det vara nödvändigt att ha särskilt anpassade digitala verktyg för att kunna uttrycka sig, medan andra har det som ett komplement.

Behovet av verktyg kan variera och förändras över tid. Utgångspunkten för valet av digitala verktyg för kommunikation är att de ska ge förutsättningar och stöd att utveckla förmågan till kommunikation med omgivningen. Verktygen ska också kunna användas av eleven för att visa sina kunskaper. För att eleven ska kunna få stöd i sin kommunikation kan man använda till exempel olika appar, kommunikationshjälpmedel eller program i datorn.

Möjligheten att göra individuella inställningar finns i många digitala verktyg. Det kan handla om anpassningar när det gäller styrsätt och inloggning. Möjligheten att göra individuella inställningar är viktig för att verktyget och dess innehåll ska vara tillgängligt för eleven. För elever som använder AKK i sin kommunikation är samtalsapparater och kommunikationsapplikationer ofta ett värdefullt stöd. Den gör det möjligt för eleven att vara delaktig i olika sammanhang. Fråga eleven vad som fungerar. För elever som vill och kan är det också viktigt att få lära sig att göra inställningarna på egen hand. 

Tekniska funktioner

 • Var kan jag hitta information om appen eller programmet? 
 • Finns det manualer? 
 • Vilken eller vilka förmågor är appen eller programmet tänkt att utveckla?
 • Är appen eller programmet anpassad till åldern på din elev? 
 • Kostar appen pengar att köpa in och eller att underhålla?
 • Vilken plattform ska appen köras i?

Appens utformning

 • Hur är utformningen? Tydliga kontraster? Lämpliga bilder? 
 • På vilket sätt får man instruktioner om hur man ska göra? Används bild, text eller tal? 
 • Vilka språk kan användas i appen eller programmet? 
 • Finns det talsyntes eller inspelat tal? 
 • Vilka olika anpassningar går att göra? Till exempel stänga av ljudet eller öka storleken på texten.
 • Vilka styrsätt är möjliga? 
 • Vilka andra inställningar går att göra? 
 • Går det att göra begränsningar i appen eller programmet? Kan man stänga av inköpsfunktionen?
 • Kräver appen eller programmet internetuppkoppling för att fungera? 

Var finns svaren?

Om du inte har svar på frågorna ovan så kan du diskutera med rektorn på din skola, ditt arbetslag eller fortsätta läsa det här studiepaketet. Här försöker vi svara på så många av frågorna som möjligt. För att arbetet med AKK ska bli till så stor nytta som möjligt för eleven är det viktigt att fundera kring dessa frågor.

Publicerat torsdag 9 februari 2023