Hur kan jag anpassa utformningen så att det passar min elev?

Nedan följer en lista på frågor som kan vara bra att fundera kring.

Går det att ändra utseendet på innehållet? 

Det är exempelvis viktigt för barn och elever med synnedsättning, men kan även underlätta för elever med intellektuell funktionsnedsättning med flerfunktionsnedsättning till exempel CVI.

Kan jag välja vilket innehåll som ska visas, beroende på svårighetsgrad? 

Det har betydelse för barn och elever som är i behov av struktur och möjligheter att dölja viss information för att undvika allt för många intryck.

Kan jag ställa in om ljud och undertext ska vara på eller av?

Den inställningen kan underlätta för barn och elever med hörselnedsättning, för de elever som lätt blir störda av olika sorters ljud eller när ljudet i sig stör fokus och koncentration.

Är det möjligt att koppla alternativa styrsätt till datorn eller surfplattan?

Alternativa sätt att styra är viktigt för de som har svårt att koordinera sina rörelser, svårt att peka direkt på skärmen eller för de elever som behöver ett tydligare samband mellan orsak och verkan.

Behövs det mer specifika anpassningar för just den här eleven?

En del barn och elever behöver mer specifika anpassningar. Då behöver skolan samverka med andra samhällsresurser, till exempel barn- och ungdomshabilitering, hjälpmedelscentral eller kommunens ansvarig för stöd kring digitala verktyg. Ansvaret för att utrusta miljön med olika typer av hjälpmedel kring en elev med funktionsnedsättning är fördelat på olika aktörer. Det är viktigt att dessa samverkar med varandra för att eleven ska få bästa stöd för sin kommunikation, utveckling och lärande.

Publicerat torsdag 9 februari 2023