Adhd

Barn och elever med adhd har olika svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och att reglera aktivitetsnivån. Här får du veta mer om adhd och vilket stöd SPSM kan erbjuda till dig som arbetar inom förskola och skola.

Adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan visa sig på olika sätt under olika tidsperioder. Vissa individer med adhd har enbart koncentrationssvårigheter, andra har enbart hyperaktivitet eller impulsivitet och för en tredje grupp visar det sig inom båda dessa områden. Symtom på adhd finns alltså i tre olika varianter.

Det är få barn som genomgår en adhd-utredning redan under förskoletiden. Svårigheterna blir ofta mer påtagliga i skolåldern när kraven på koncentration och självkontroll ökar. Det blir då extra viktigt att skolan uppmärksammar behov och svårigheter som orsakas av adhd samt anpassar undervisningen och ger adekvat stöd.

Studier visar att ungefär 3,5–7 procent av alla barn och ungdomar har adhd. Det är vanligt att adhd samvarierar med andra diagnoser som språkstörning, autism och dyslexi.

Vilka svårigheter innebär adhd i förskola och skola?

Adhd visar sig som koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet eller underaktivitet. Det kan innebära att barn och elever med adhd behöver stöd med att 

  • organisera skolarbetet såsom att planera, starta, genomföra och avsluta
  • organisera lek och aktiviteter
  • skifta fokus
  • vara uthållig i skolarbetet 
  • vänta på sin tur
  • vara uthållig i lek och aktiviteter. 

Hur kan undervisningen anpassas vid adhd?

Adhd kan påverka elevens möjligheter att ta till sig undervisningen. Därför behöver både lärmiljö och undervisning anpassas för att eleven ska kunna nå som långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Du som undervisar behöver tänka på att

  • erbjuda visuellt stöd
  • tydliggöra lektionsstruktur och aktiviteter
  • tydliggöra instruktioner och arbetsmoment
  • erbjuda återhämtning.

Barn och elever med adhd har lättare att koncentrera sig i en lärmiljö som präglas av goda relationer, struktur och studiero. Individen själv kan vara en viktig källa till information om vilket stöd som fungerar.

Som pedagog har du en viktig roll i att identifiera styrkor hos barn, elever och vuxna med adhd. Genom att uppmärksamma och bekräfta individens styrkor kan du bidra till att förbättra dennes självbild och tilltro till den egna förmågan. Det kan i sin tur öka motivation och engagemang i skolarbetet.

Stöd och råd


Adhd och undervisning

Trygghet, goda relationer och tydliga strukturer är förutsättningar för lärande och utveckling hos barn med adhd. Ta del av hur du på bästa sätt kan utforma undervisning och aktiviteter.

Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik främjar lärande och skapar trygghet med hjälp av tydliga strukturer i lektioner och aktiviteter. Här får du en introduktion av metoden och exempel på tillämpning i förskola och skola.

Tydliggörande pedagogik

Måltidsmiljö vid NPF

Barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara känsliga för ljud, ljus, smak och dofter. Läs mer om hur du skapar en bra måltidsmiljö som är lugn, trygg och anpassad efter individens behov.

Måltidsmiljö för barn och elever med NPF

Fråga en rådgivare

Våra rådgivare har expertkunskap om pedagogiska konsekvenser av adhd. Ställ egna frågor eller sök bland redan publicerade frågor och svar.

Fråga en rådgivare

Kompetensutveckling


Flickor och adhd

Flickor diagnosticeras ofta senare i livet med adhd än pojkar. Vissa symtom kan skilja sig från pojkar, vilket gör att varken vårdnadshavare eller skolpersonal uppmärksammar att svårigheterna kan bero på adhd.

Flickor och adhd i Studiepaket NPF

Tics och Tourettes

Många barn har tics i kortare eller längre perioder. Om ticsen är både verbala och motoriska och håller i sig i över ett år, kan det handla om Tourettes syndrom. Läs mer i Studiepaket NPF.

Tics och Tourettes syndrom i Studiepaket NPF

Forskning om adhd

En utbildning som fungerar för elever med adhd  vad krävs enligt den senaste forskningen? SPSM har tagit fram tre forskningsskrifter med olika perspektiv för lärare och annan skolpersonal.

Mer från SPSM


Läromedel vid NPF

I våra söktjänster Hitta läromedel och Webbutiken kan du söka efter läromedel utifrån barn och elevers behov.

Om NPF

Läs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och ta del av vårt specialpedagogiska stöd.

Publicerat måndag 4 september 2023