Barnhänder som känner på rinnande vatten.

Autismspektrum­tillstånd (AST)

Autismspektrumtillstånd (AST) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan innebära svårigheter inom social kommunikation och beteende. På denna sida kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på när du möter barn, elever och studerande med AST.

Det har tidigare funnits flera olika namn och diagnoser för autism och autismspektrumtillstånd. Aspergers syndrom, atypisk autism och autismliknande tillstånd är några av de namn som använts. Autism finns på alla nivåer av intellektuell funktion och språklig förmåga. Det är stora skillnader mellan individers personliga egenskaper, men det kan också vara olika hur autism visar sig. Därför brukar autism beskrivas som ett spektrum.

Barn, elever och studerande som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att nå utbildningens mål ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

För att främja individens lärande och utveckling behövs en grundlig pedagogisk kartläggning och analys. Barns, elevers och studerandes egna tankar om lärande och utveckling är en viktig källa till information.

Samverkan med vårdnadshavare och andra aktörer är mycket viktig.

Socialt samspel och annorlunda perception

Barn, elever och studerande med AST kan ha svårigheter i socialt samspel och en annorlunda perception. Det kan till exempel visa sig genom utmaningar i att:

  • se och förstå sammanhang
  • förstå hur andra människor tänker och känner
  • generalisera och förutse om vad som kommer hända
  • vara flexibel
  • förstå och använda sociala kommunikation
  • planera och organisera.

Det är av stor vikt att identifiera styrkor hos barn, elever och vuxna med autismspektrumtillstånd. I vissa situationer och sammanhang kan de vara uppmärksamma på detaljer, duktiga inom ett specifikt område och ha en unik blick på världen.

Stöd och rådgivning

Hos oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för barn och elever med autismspektrumtillstånd. 

Studiepaket NPF

Ta del av vårt studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med NPF som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet.

Fråga en rådgivare

Har du en fråga eller behöver råd om specialpedagogik? Då kan du kontakta vår tjänst Fråga en rådgivare. Vi samlar också frågor och svar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som du kan ta del av.

Specialpedagogiskt stöd

Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildningar, svarar på frågor och erbjuder kompetensutveckling.

Läromedel

I våra söktjänster Hitta läromedel och Webbutiken kan du söka efter läromedel utifrån barn och elevers behov.

Publicerat måndag 7 mars 2022