Kartläggning och utredning

Det finns goda skäl att göra en klar distinktion mellan kartläggning och utredning. Kartläggning är en del av skolans ansvar för att kunna göra rätt anpassningar och ge individuellt stöd. Som stöd i detta kartläggningsarbete finns det en mängd olika diagnosmaterial.

Utredning av matematiksvårigheter är något som i huvudsak görs av landstinget och syftar till att klarlägga en eventuell medicinsk diagnos i form av dyskalkyli. Merparten av dessa utredningar görs för närvarande av talkliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm. 

Resultaten av en genomförd utredning måste följas upp av den skola där eleven har sin undervisning. Oavsett om det handlar om en diagnos eller inte. Med hjälp av resultaten får skolan tillgång till ytterligare underlag för att göra de anpassningar, och ge det stöd som eleven har rätt till.

Exempel på kartläggningsmaterial

Ljungblad, A-L. Att möta barns olikheter – åtgärdsprogram och matematik,(2003).
Diamant – diagnoser i matematik, (2009) Skolverket.
McIntosh, A. Förstå och använda tal – en handbok, (2008). Göteborg: NCM.
Skaar Davidsen, H et al, MIO – Matematiken, Individen, Omgivningen, (2009). Varberg: Argument.
Ljungblad, A-L. Matematikens grunder, (2016) Askunge Thorsén förlag AB
Malmer, G. Analys av läsförståelse i problemlösning, (2002) Firma Bok och bild
Österlund, M., Lindberg, C. Mattecirkeln, (2004) Natur & Kultur
Danielsson, K., Modin, L., Neuman, D. Pröva med tal, (2000) Psykologiförlaget

Exempel på litteratur kopplat till dyskalkyli och matematiksvårigheter

Ljungblad, A-L. Att räkna med barn i specifika matematiksvårigheter, (2001)
Butterworth, B. & Yeo, D. Dyskalkyli. Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter, (2010) Natur & Kultur
Adler, B. Dyskalkyli och matematik, (2007).Malmö: NU-förlaget
Lunde, O. När siffrorna skapar kaos - matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv, (2011). Stockholm: Liber
Björnström, M. Värt att veta om dyskalkyli, (2012) Natur & Kultur
Fokusrapport Dyskalkyli 2015
Adler, B. Vad är dyskalkyli?, (2001) Nationella utbildningsförlaget Sverige
Sterner, G. Lundberg, I. Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik, (2002), Göteborgs universitet: NCM
Sterner, G. Lundberg, I. Dyskalkyli- finns det? Aktuell forskning om att förstå och använda tal, (2009), Göteborgs universitet: NCM

Material

Atkinson, R et al, Matematik med alla sinnen, (2009). Numicon. Undervisningsmaterial i matematik. Stockholm: Liber

Publicerat onsdag 17 maj 2017 Granskat måndag 8 april 2019