Fem olika typer av tärningar med olika antal sidor.

Kartläggning och utredning

Det finns goda skäl att göra en klar distinktion mellan kartläggning och utredning. Kartläggning är en del av skolans ansvar för att kunna göra rätt anpassningar och ge individuellt stöd. Som stöd i detta kartläggningsarbete finns det en mängd olika kartläggningsmaterial.

Inför en kartläggning och vid val av kartläggningsmaterial är det viktigt att välja rätt material och upplägg. Det gäller att fånga både elevens styrkor och svårigheter. Elevens egna tankar och erfarenheter är bärande delar av kartläggningen och i planeringen av åtgärder. Det gäller också att hela tiden hålla i medvetande att lärandet sker i ett sammanhang av en samlad lärmiljö; pedagogisk, fysisk och psykisk.

Utredning av matematiksvårigheter är något som i huvudsak görs av landstinget och syftar till att klarlägga en eventuell medicinsk diagnos i form av dyskalkyli. Merparten av dessa utredningar görs för närvarande av

logopedkliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm. 

Resultaten av en genomförd utredning måste följas upp av den skola där eleven har sin undervisning. Oavsett om det handlar om en diagnos eller inte. Med hjälp av resultaten får skolan tillgång till ytterligare underlag för att göra de anpassningar, och ge det stöd som eleven har rätt till.

Exempel på kartläggningsmaterial

Bedömningsstöd i matematik i grundskolan, Skolverket
Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning, Skolverket
Hitta matematiken. Kartläggning i förskoleklass, Skolverket

Ljungblad, A-L. Att möta barns olikheter – åtgärdsprogram och matematik,(2003).
Diamant – diagnoser i matematik, (2009) Skolverket.
McIntosh, A. Förstå och använda tal – en handbok, (2008). Göteborg: NCM.
Skaar Davidsen, H et al, MIO – Matematiken, Individen, Omgivningen, (2009). Varberg: Argument.
Ljungblad, A-L. Matematikens grunder, (2016) Askunge Thorsén förlag AB
Malmer, G. Analys av läsförståelse i problemlösning, (2002) Firma Bok och bild
Österlund, M., Lindberg, C. Mattecirkeln, (2004) Natur & Kultur
Danielsson, K., Modin, L., Neuman, D. Pröva med tal, (2000) Psykologiförlaget

Exempel på litteratur kopplat till dyskalkyli och matematiksvårigheter

Ljungblad, A-L. Att räkna med barn i specifika matematiksvårigheter, (2001)
Butterworth, B. & Yeo, D. Dyskalkyli. Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter, (2010) Natur & Kultur
Adler, B. Dyskalkyli och matematik, (2007).Malmö: NU-förlaget
Lunde, O. När siffrorna skapar kaos - matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv, (2011). Stockholm: Liber
Björnström, M. Värt att veta om dyskalkyli, (2012) Natur & Kultur
Fokusrapport Dyskalkyli 2015
Adler, B. Vad är dyskalkyli?, (2001) Nationella utbildningsförlaget Sverige
Sterner, G. Lundberg, I. Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik, (2002), Göteborgs universitet: NCM
Sterner, G. Lundberg, I. Dyskalkyli- finns det? Aktuell forskning om att förstå och använda tal, (2009), Göteborgs universitet: NCM

Material

Atkinson, R et al, Matematik med alla sinnen, (2009). Numicon. Undervisningsmaterial i matematik. Stockholm: Liber

Publicerat onsdag 29 juli 2020