Rörelsehinder och rörelsenedsättning

Rörelsehinder och rörelsenedsättning är samlingsbegrepp för flera diagnoser. Diagnoserna kan vara medfödda eller ha uppkommit på grund av skada eller sjukdom.

Att ha rörelsehinder eller rörelsenedsättning kan påverka kognition, perception, kommunikation samt grov- och finmotorik. Kombination med andra funktionsnedsättningar kan också förekomma, som synnedsättning, hörselnedsättning och utvecklingsstörning.

Om eleven har begränsat eget tal behövs det stöd i form av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Publicerat måndag 6 mars 2023