Det handlar inte alltid om en språkstörning

Det kan finnas flera olika anledningar till varför en person har svårigheter att göra sig förstådd eller uppfatta andras språk. Språkstörning är ofta en orsak, men även andra funktionsnedsättningar kan påverka.

Det kan vara svårt att avgöra vad som ligger till grund för problemen, men det är viktigt att ta reda på orsaken för att kunna ge rätt stöd.

Hörselnedsättning och auditiva perceptionssvårigheter 

En hörselnedsättning kan leda till ett litet ordförråd och försenad språkutveckling eftersom det kan resultera mindre språklig stimulans. Det leder inte i sig till en språkstörning, men hörselnedsättning kan också förekomma tillsammans med språkstörning. Auditiva perceptionssvårigheter är däremot vanligt tillsammans med språkstörning. Det innebär att trots en god hörsel är det svårt att urskilja, höra och tolka ljud.

Selektiv mutism

Vid en språkstörning kan det vara en utmaning att prata inför andra. För vissa är det så jobbigt att de utvecklar social fobi, och helst undviker situationer där man förväntas prata, eller att vara i miljöer där det är mycket folk. Några blir helt tysta och pratar inte alls så andra hör. Det kallas selektiv mutism. Det räknas inte som en språkstörning, även om det också kan förekomma språkliga svårigheter.

Flerspråkighet

Flerspråkighet leder inte till språkstörning. Tvärtom kan flerspråkighet vara en fördel för språkutvecklingen. Däremot kan begränsad exponering för ett språk leda till ett litet ordförråd, svårigheter att hantera grammatiska regler och påverka möjligheten att anpassa sitt språk till situationen. Hur man använder språket i samspel och vad som anses riktigt, skiljer sig åt mellan kulturer. Det kan till exempel handla om hur vuxna och barn pratar med varandra, eller hur turtagning i samspel går till.

För att avgöra om någon som är  flerspråkig har en språkstörning krävs en språklig bedömning av alla språk– inte bara svenskan. Det kan vara svårt att avgöra vad orsaken är till svårigheterna och därför händer det att språkstörning både under- och överdiagnostiseras.

Publicerat tisdag 3 maj 2016 Granskat fredag 28 september 2018

Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik!

Öppet vardagar klockan
10-12 och 13-15 
Tel: 010 473 60 00
Leta bland våra frågor och svar
Skicka in din fråga här i vårt formulär.