Vill du veta mer?

Filmer och nätföreläsningar

I SPSM:s studiepaket om intellektuell funktionsnedsättning finns information och inspiration om till exempel pedagogisk planering, bedömning och om att skapa tillgängliga lärmiljöer. "Studiepaket ämnesområden""Studiepaket dubbla läroplaner", "Studiepaket digitala verktyg och AKK"

"Hur kan man förstå utvecklingsstörning?"
Föreläsning med Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik. Filmen är 32.58 minuter.

"Utvecklingsstörning - Att leva med utvecklingsstörning" på YouTube (4.31)
Psykologen Katarina Eriksson berättar hur det är att leva med intellektuell funktionsnedsättning.

"Utvecklingsstörning - Läkaren berättar" på YouTube (5.39)
Läkaren Tomas Börsbo förklarar vad en intellektuell funktionsnedsättning är.

"Utvecklingsstörning - Så går en utredning till" på YouTube (3.47)
Psykologerna Maria Fritzell och Carina Åsling berättar hur en utredning går till.

Skrifter och webbsidor

På 1177 Vårdguiden finns en informationssida om intellektuell funktionsnedsättning.

"Intellektuell funktionsnedsättning"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

I slutet av skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med lindrig utvecklingsstörning" hittar du fler lästips och referenser.

I söktjänsten Hitta läromedel kan du söka efter läromedel för den skolform som du arbetar i. Läromedlen är kategoriserade efter ämne och tillgängliggörande egenskaper, exempelvis långsam progression. https://hittalaromedel.spsm.se/

Organisationer

Publicerat torsdag 8 juni 2023