Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med lindrig utvecklingsstörning

Intellektuell funktionsnedsättning

Den här delen av studiepaketet utgår från skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med lindrig utvecklingsstörning" (2018).

Skrifterna i serien Studiepaket vuxen uppdateras med jämna mellanrum. Specialpedagogiska skolmyndigheten planerar att revidera denna skrift. I den nya versionen kommer enbart benämningen intellektuell funktionsnedsättning att användas i titeln och i innehållet.

Tills vidare hänvisar vi till denna skrift, som är utgiven 2018. Alla uppgifter och instruktioner här i studiepaketet är kopplade till den.

Arbetet ska genomföras i två steg

I steg 1 ska alla göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en kort skrivuppgift. Detta beräknas ta cirka tre timmar. 

I steg 2 ska ni träffas för att byta erfarenheter och diskutera i grupp. Ni ska inleda med att titta på en film som vi har tagit fram särskilt för det här syftet. Filmen kompletterar skriften och visar exempel hur man inom vuxenutbildning kan arbeta för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Träffen beräknas ta tre timmar. 

Fördjupningsmaterial finns under rubriken "Vill du veta mer?".

Det är kursansvarig som håller i fortbildningen.

Gå vidare till Steg 1 – Enskilda uppgifter.

Publicerat fredag 3 maj 2024