Steg 2: Träff

I det andra steget ska ni som deltar träffas för att reflektera och byta erfarenheter med varandra. Träffen beräknas ta tre timmar. Ni ska ta med er de uppgifter som ni har gjort på egen hand, i steg 1, till träffen.

Kursansvarig och samtalsledare

Det är kursansvarig som sammankallar till träffen. Samtalsledarna håller i gruppdiskussionerna.

Film och gruppdiskussion

Träffen ska inledas med att ni tittar på den eller de filmer nedan som är relevanta för er utifrån er elevgrupp. Filmerna har tagits fram särskilt för det här syftet. 

Filmerna visar exempel på hur man kan arbeta för att skapa en tillgänglig lärmiljö för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. När ni har sett filmen eller filmerna samlas ni i grupper för att prata om den, och om det ni tidigare har läst, sett och skrivit på egen hand.

Förslag på tillvägagångssätt

  1. Se film.
  2. Samtala i mindre grupper om det som ni har gjort enskilt i steg 1.
  3. Återsamling. Varje grupp lyfter något från gruppsamtalen.
  4. Avsluta med att sammanfatta det viktigaste som ni har kommit fram till. Diskutera hur ni ska gå vidare.

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning – undervisning i ämnesområden

Annika Drougge undervisar i ämnesområden på Komvux Rosenlund. Hon beskriver hur hon arbetar med bemötande och lärmiljöer för att främja vars och ens delaktighet och lärande, med stöd av digitala verktyg. En lektion i veckan sker exempelvis på distans. Speltid 11.30 minuter.

Annika Drougge undervisar i ämnesområden på Komvux Rosenlund. Hon beskriver hur hon arbetar med bemötande och lärmiljöer för att främja vars och ens delaktighet och lärande, med stöd av digitala verktyg. En lektion i veckan sker exempelvis på distans. Speltid 11.30 minuter.

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning – undervisning i ämnen

Christina Njie Sjögren undervisar i engelska på komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå på Komvux Rosenlund. Hon arbetar för att varje elev ska kunna utvecklas så långt som möjligt, till exempel fortsätta studera på komvux på grundläggande nivå. Hon lyfter vikten av kartläggning och att eleverna får lära sig t.ex. läs- och skrivhjälpmedel och stöd i att uttrycka sina behov i lärandet. Speltid 8.30 minuter.

Christina Njie Sjögren undervisar i engelska på komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå på Komvux Rosenlund. Hon arbetar för att varje elev ska kunna utvecklas så långt som möjligt, till exempel fortsätta studera på komvux på grundläggande nivå. Hon lyfter vikten av kartläggning och att eleverna får lära sig t.ex. läs- och skrivhjälpmedel och stöd i att uttrycka sina behov i lärandet. Speltid 8.30 minuter.

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning – lärlingsutbildning

Komvux Rosenlund anordnar lärlingsutbildning inom komvux som anpassad utbildning. Helena Johansson beskriver hur hon kopplar teori och praktik. Hon beskriver också arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer på arbetsplatsen och i klassrummet, där elever som har kommit olika långt i utbildningen kan fungera som förebilder för varandra. Speltid 11.40 minuter.

Komvux Rosenlund anordnar lärlingsutbildning inom komvux som anpassad utbildning. Helena Johansson beskriver hur hon kopplar teori och praktik. Hon beskriver också arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer på arbetsplatsen och i klassrummet, där elever som har kommit olika långt i utbildningen kan fungera som förebilder för varandra. Speltid 11.40 minuter.

Publicerat fredag 3 maj 2024