Steg 1: Enskilda uppgifter

I det första steget ska du göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa den aktuella skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en skrivuppgift. Arbetet beräknas ta omkring tre timmar.

Läs och reflektera

Läs skriften "Tillgänglig lärmiljö för vuxna med funktionsnedsättning - övergripande information" (2023). Gör uppgifterna nedan och ta med dig dina tankar till träffen (steg 2).

  • Läs på sidan 8 om att funktionshinder uppstår i miljön. Reflektera kring skillnaden mellan begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning.
  • Titta på checklistorna på sidan 10-11. Välj ut fem punkter som du tycker är viktiga att arbeta vidare med hos er.
  • Läs om inkludering och delaktighet på sidorna 13-14. Fundera ut sex frågor som du skulle kunna ställa till en studerande i ett samtal om upplevelsen av delaktighet i studiesituationen.
  • Läs om interkulturellt perspektiv på sidorna 15-17. Reflektera kring vad du själv bär med dig för normer och vanor. Fundera också på var du har för föreställningar och kunskaper om utrikes födda vuxna med funktionsnedsättning.

 

Se filmerna

Anställningen
1:36 minuter.
Delaktighet
1:36 minuter.
Tillgänglighet
1:20 minuter.

Skriftlig reflektion

  • Fundera först på vad som är skillnaden mellan integrering och inkludering, sidorna 12-13.
  • Skriv om en situation, som du hittar på eller själv har upplevt, där en studerande med funktionsnedsättning blev integrerad. Skriv sedan ett alternativt scenario där den studerande är inkluderad i lärmiljön. Avsluta med en tanke om vad ett inkluderande arbetssätt ställer för krav på verksamheten på organisationsnivå.

Gå vidare till steg 2

Publicerat tisdag 28 mars 2023