Till dig som är kursansvarig

Som kursansvarig ska du hålla i planering och andra praktiska uppgifter i  i er gemensamma kompetensutveckling.

I rollen som kursansvarig ingår att:

 • Förankra med rektor eller chef hur ni ska planera och genomföra kompetensutvecklingen och hur mycket tid som behöver öronmärkas för den. Vi rekommenderar att ni avsätter sex timmar per skrift. Hälften av tiden ska ägnas åt egenstudier och hälften åt samtal i grupp.
 • Sammanställa en lista över vilka som ska delta.
 • Ladda ner och eventuellt skriva ut de skrifter som ni ska arbeta med, om ni vill ha dem i pappersformat. OBS! Skrifterna uppdateras med jämna mellanrum så ladda ner dem i samband med att ni ska använda dem.
 • Boka lokal inför träffarna och se till att tekniken i lokalen fungerar, eftersom ni ska se på en film. Den finns i studiepaketet.
 • Skicka ut information till dem som ska delta och berätta vad som ska hända, var och när ni ska träffas. Informera om var deltagarna hittar skrifterna och filmerna (här på webbplatsen).
 • Inför träffen ska du dela in deltagarna i samtalsgrupper, cirka tre till åtta personer per grupp. Stäm av med rektor vilken sammansättning som passar er. Vill ni hålla ihop arbetslag eller blanda medarbetare från olika linjer, kurser eller skolformer?
 • Utse deltagare till samtalsledare och prata med dem om samtalsledarens roll. Du kan förstås vara både kursansvarig och samtalsledare i en grupp om du vill.
 • Skicka gärna ut ett särskilt program inför den träff som ni genomför i steg 2. Då ska alla ta med sig de uppgifter som de gjort på egen hand.
 • Plocka ihop fördjupningsmaterial som kan vara av intresse och ta med till träffen. Förslag finns under rubriken "Vill du veta mer?" i skrifterna och här på webbplatsen.

Förslag på upplägg av träff:

 • Presentera dig och samtalsledarna.
 • Berätta vad som ska hända på träffen.
 • Se på filmen som tillhör den aktuella skriften.
 • Dela in deltagarna i de grupper som du har skapat och låt gruppsamtalen starta.
 • Vi rekommenderar att ni tar en fikapaus.
 • Fortsätt med gruppsamtalen.
 • Återsamling. Varje grupp ska få möjlighet att lyfta något från diskussionerna.
 • Avsluta med att prata om hur ni går vidare.

Vi hjälper dig

Du vet väl om att skolan kan ansöka om stöd från Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare i planeringen av arbetet med studiepaketet?

Publicerat onsdag 29 mars 2023