Till dig som är samtalsledare

Som samtalsledare har du en särskild uppgift under gruppdiskussionen på träffen, men du behöver inte ha mer sakkunskap än någon annan.

I rollen som samtalsledare ingår att:

  • Ta initiativ till en presentationsrunda vid behov.
  • Utse någon som tar anteckningar så att ni kan återberätta en del av det ni har diskuterat på återsamlingen.
  • Disponera tiden så att ni hinner med alla uppgifter. Ni ska diskutera filmen som ni just sett tillsammans. Ni ska också prata utifrån de enskilda uppgifter som var och en har gjort inför träffen – det ni tidigare har läst, sett och skrivit på egen hand.
  • Se till att alla får samtalsutrymme. Ett sätt att göra det är att "ta en runda" där du ger var och en ordet.
  • Styra samtalet till det som är syftet med träffen. Fokus ska ligga på innehållet i studiepaketet och på erfarenhetsutbyte kring det.
  • Stötta ett samtalsklimat där allas åsikter respekteras.

Om ni får tid över kan du ta upp några av följande frågor:

  • Blev vi överraskade av något i filmen? Fick vi några nya tankar eller idéer?
  • Vilka stödinsatser erbjuder vi studerande med funktionsnedsättning i vår verksamhet? Vad saknas? Vad behöver utvecklas?
  • Vad tar vi med oss från arbetet med den här skriften? Vad är behållningen av träffen?

Vi hjälper dig

Du vet väl om att skolan kan ansöka om stöd från Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare i planeringen av arbetet med studiepaketet? Se informationsrutan på den här sidan.

Publicerat onsdag 29 mars 2023